Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppen barn- och sånggrupp – För barn 2-4 år

För sångglada 2-4 åringar. Ingen föranmälan, ingen kostnad – bara att dyka upp.

Denna gruppen kallades innan för Körlekis men byter namn till “Öppen Barn och sånggrupp” från och med september-19. I denna grupp är barnen mellan 2-4 år (äldre barn hänvisas till körlekis som övar direkt efter Öppen barn- och sånggrupp)

Från kl 15.30 finns möjlighet att äta enkelt mellanmål och att kanske även hinna leka lite i våra fina, mysiga lokaler. Kl 16.00 startar musikstunden där vi tillsammans sjunger och gör olika sånglekar där många olika sinnen får vara med och samspela. Vi tränar på ett lekfullt sätt att lyssna på varandra med hjälp av musik. Vi tränar rytm, motorik och samspel. Och självklart är sångglädjen i centrum. Vi sjunger allt ifrån Lilla Katt till nyskriven barnmusik.

Efter sångstunden kan de som har syskon som är lite äldre och som ska vara med på körlekis äta mellanmål medan 5-7 åringarna övar kör och sånglekar.

Jill Nordin leder denna grupp. Jill är utbildad sång och musikpedagog och har även gått kurs i barnrytmik.

tid och plats

Höstterminen startar 5 september.

Ålder: 2-4 år
Tid: Torsdagar kl 15.30-16.30

Enkelt meliis 15.30-16.00
Sångstund kl 16.00-16.30
Möjlighet till mellis för dem som har syskon i Körlekis kl 16.30-17.15 
Plats: Frejgatan 43, 1 trappa ned

För mer information kontakta

Jill Nordin

Jill Nordin

S:t Johannes församling

Musiker och körledare