Om du lämnar kyrkan

Det är viktigt för oss att få veta varför du väljer att lämna kyrkan. Boka gärna tid med kyrkoherden eller annan präst om du vill prata med någon om ditt utträde. Det går även bra att maila.

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan är viktigt, både för dig själv, din närmsta omgivning, din lokala kyrka och människor i andra länder. Svenska kyrkan är alltid öppen för dina frågor och funderingar. 

Det är ett viktigt och stort beslut att begära utträde och vi tror att du har tänkt igenom det noga. Men vi vill ändå ge dig lite information om vad det innebär att du lämnar kyrkan.

Berätta vad du saknat
Du får gärna berätta för oss varför du har begärt utträde. Har vi missat att informera dig om vår verksamhet, eller är det till och med så att du saknar någonting som vi inte är medvetna om att du, och kanske fler med dig, är intresserad av att Svenska kyrkan erbjuder? All feedback är viktig för oss, eftersom vi vill kunna planera vår verksamhet efter behovet hos våra församlingsbor. Och du. Den dag du vill bli medlem igen är du givetvis välkommen tillbaka. Här på hemsidan finns både in- och utträdesblanketter.

Begravning och vigsel
Rätt till en kyrklig vigsel- eller begravningsgudstjänst har den som tillhör Svenska kyrkan. Svenska kyrkan uppfattar ett beslut om utträde som en önskan att inte begravas i Svenska kyrkans ordning. Den obligatoriska begravningsavgiften, som alla betalar oavsett om man är medlem eller inte, går till vård och underhåll av kyrkogårdar och begravningsplatser.

Den som inte är medlem i kyrkan har inte rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker i en kyrkobyggnad eller kapell. 

För att få gifta sig i kyrkan ska en av makarna vara medlem.

Medlemsavgiften möjliggör för oss att göra skillnad
Genom din medlemsavgift har du hittills bidragit till ett betydelsefullt arbete både i S:t Johannes församling och globalt. Alla lokala församlingar är beroende av medlemmarnas avgifter, för att exempelvis bekosta verksamheten för barn, ungdomar, musik och körer. Kyrkan har många verksamheter som betyder mycket för många människor. Exempel på detta är sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster och härbärgen och öppen verksamhet för ensamma och hemlösa. Det är tack vare medlemmarnas stöd som kyrkan kan finnas till för alla inblandade vid olyckor och kriser. Avgiften behövs också för kyrkans musikverksamhet och för att våra kyrkor ska kunna vårdas för framtida generationer.
 
Internationellt arbete – bistånd, fred och klimat
Svenska kyrkans internationella arbete har ett nära samarbete med andra kyrkor och biståndsorganisationer, vilket innebär låga omkostnader och möjlighet att följa biståndet hela vägen fram. Vi ger stöd till snabba katastrofinsatser, långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning. Svenska kyrkan är engagerad i klimatfrågan och vill värna naturen, människan och skapelsen. Insatser pågår för att förebygga konflikter och bygga fred. Det kan handla om att på plats ge stöd åt människor som bär på traumatiska krigsupplevelser men också genom att stödja försoningsarbete. Församlingarna utgör en viktig del för att kunna utföra det internationella arbetet. Arbetet finansieras också genom särskilda insamlingskampanjer och enskilda gåvor.

Öppenhet och debatt
Alla är välkomna att vara med i Svenska kyrkan. I Svenska kyrkan finns olika sätt att tolka och utöva sin kristna tro. I kyrkan uppmuntras till kritiskt tänkande och debatt. Kyrkan arbetar för att utövare av olika religioner möts, uppmuntrar till öppenhet, respekt och tolerans för andra kulturer och sätt att tro. Kyrkan är demokratiskt uppbyggd och inbjuder alla medlemmar över 16 år att rösta vid kyrkovalen vart fjärde år.