Foto: Jessica Mossberg

S:t Johannes Minneslund

Minneslunden invigdes 1995 och är ritad av arkitekt Örjan Lönngren. Gjutjärnskorset av skulptören Carl Eldh har ursprungligen stått på Stefanskyrkans västra trappa.

Minneslund är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt grävs ned inom ett speciellt område. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn.

Gravsättning i minneslund sker anonymt och anhöriga får besked om gravsättningsdatum via ett minneslundsintyg.

Grav och gravsättning i minneslunden bekostas via begravningsavgiften.

Eftersom aska finns nedgrävd i minneslundens terräng och gräsytor är det viktigt att besökare, av respekt för de avlidna, endast går på anlagda gångar och vägar.

Begravningsbyrån hjälper dig med beställningsblanketter till minneslunden.

Kontakta oss på telefon 08-508 88 650 för mer information.