Foto: Jessica Mossberg

S:t Johannes Minneslund

Minneslunden invigdes 1995 och är ritad av arkitekt Örjan Lönngren. Gjutjärnskorset av skulptören Carl Eldh har ursprungligen stått på Stefanskyrkans västra trappa.

Minneslund är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt grävs ned inom ett speciellt område. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn.

Gravsättning i minneslund sker anonymt och anhöriga får besked om gravsättningsdatum via ett minneslundsintyg.

Grav och gravsättning i minneslunden bekostas via begravningsavgiften.

Eftersom aska finns nedgrävd i minneslundens terräng och gräsytor är det viktigt att besökare, av respekt för de avlidna, endast går på anlagda gångar och vägar.

Begravningsbyrån hjälper dig med beställningsblanketter till minneslunden.

Kontakta oss på telefon 08-508 88 650 för mer information.

Begravning

Döden är en del av livet. Så är det, även om vi kanske ogärna tänker på det. Då kommer oftast bortgången av en närstående som en chock för oss. Därför är begravningen är en viktig ceremoni, där vi får möjligheten att hedra och ta farväl av den avlidne och gör den till en fin och minnesvärd stund.

Stöd i sorgen

Du är välkommen med din sorg. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det.

S:t Johannes Askgravlund

Askgravlunden är placerad på S:t Johannes kyrkogård och är i första hand avsedd för avlidna personer folkbokförda i Stockholms kommun, men dispens kan beviljas.

Stefanssalen

Det går bra att hyra Stefanssalen vid dopkaffe, vigselmottagning och begravningskaffe. Salen ligger på Frejgatan 31, i nära anslutning till Stefanskyrkan.