Foto: Ulrica Robsarve

Att minnas dopdagen

Att uppmärksamma årsdagarna av dopet kan vara ett sätt att påminna sitt barn eller sig själv om dopets gåva.

Att uppmärksamma årsdagarna av dopet kan vara ett sätt att påminna sitt barn eller sig själv om dopets gåva. Ett enkelt sätt kan vara att tända dopljuset och – om sådana finns – titta på bilder eller videofilm från dopet. Att besöka kyrkan där dopet ägde rum, titta på dopfunten och tända ljus i ljusbäraren kan vara andra alternativ. Att bjuda in ev. fadder/faddrar och  på detta sätt fira dopdagen är också ett naturligt sätt att hjälpa dem att minnas sitt fadderskap. Du som är fadder kan skicka ett kort eller ringa den döpte på årsdagarna av dopet, eller kanske själv bjuda hem den döpte med familj för att fira.

BE AFTONBÖN
Många föräldrar väljer att be aftonbön tillsammans med sina barn. Aftonbönen kan vara ett lugnt sätt att avsluta dagen tillsammans, att lägga det som varit och det som kommer i Guds händer. Det finns många färdigformulerade böner som kan vara till hjälp. För dig/er som gärna sjunger kan kanske en kvällspsalm vara ett sätt att be aftonbön. ”Gud som haver barnen kär” är en mycket känd bön, som ofta används tillsammans med barn. Psalmen ”Tryggare kan ingen vara” är också flitigt använd och uppskattad.

Gud som haver barnen kär
se till mig som liten är 
vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer
Lyckan kommer lyckan går
Du förbliver, Fader vår.

(Svenska psalmboken 193) 

Tryggare kan ingen vara
Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

(Svenska psalmboken 248:1) 

BARNVERKSAMHET I KYRKAN
Vi erbjuder många verksamheter för barn och det finns också några grupper för barn och föräldrar tillsammans. Under rubriken Barn och familj i menyn hittar du församlingens alla verksamheter för dig och ditt barn.  

KONFIRMATION
Vid dopet är den vita dopklänningen alldeles för lång - en symbol för att det lilla barnet ska få växa - både kroppsligt och andligt. Vid konfirmationen har barnet vuxit i dopdräkten och konfirmandkåpan har rätt längd. Konfirmation handlar om att få sitt dop bekräftat (confirmare), men också den som inte döptes som barn är välkommen som konfirmand. I nästan varje konfirmationsgrupp finns ungdomar som döps under konfirmationstiden. 

Man är aldrig för gammal för att fundera kring sin existens och diskutera frågor som berör tro och liv. Församlingen erbjuder samtal som föregår vuxendop och konfirmation för vuxna.