Manifestation för Ljus, Fred, Godhet och Hopp

Lördag 23 mars kl 16.00-17.30 i Vanadislunden utanför Stefanskyrkan fokuserar vi på det goda i livet; hoppet, ljuset, godheten och freden som vi vill behålla och uppleva mer av. Vi bjuder även på våfflor!

Vi håller en manifestation för Ljus, Fred, Godhet och Hopp i Vanadislunden utanför Stefanskyrkan. Mycket fokus läggs på det som är svårt i livet, vilket inte är så konstigt. Överallt pratas det om krig, våld och sjukdom. 

Denna lördag blir det fint att hälsa ljuset välkommen åter. Vi passar då på att fokusera på det goda i livet och det som vi är tacksamma för i livet. Det som vi vill behålla och uppleva mer av. Vi bjuder även på våfflor. Varmt välkomna!

Tankens kraft är en kraftfull och väl dokumenterad företeelse, där våra tankar och känslor kan påverka vår fysiska och emotionella hälsa. Positiva och tacksamma tankar kan skapa en känsla av optimism och hopp, vilket kan ge oss ökad energi och motivation. Det hjälper oss att hantera stress och ångest på ett mer effektivt sätt. Forskning har också visat att positiva tankar kan leda till förbättringar av vår mentala och fysiska hälsa, såsom förbättrad självkänsla, minskad inflammation och ökad livslängd. Det känns väl hoppfullt!