Inträde och utträde

Här hittar du blanketter för inträden och utträden i Svenska kyrkan för vuxna och barn.

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Här finns alltid en plats för dig!

Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan – S:t Johannes församling gör du det möjligt för oss att stödja människor i sorg och i utsatthet och att kunna ge ekonomiskt stöd till behövande. Att människor som behöver stöd och hjälp får någon att prata med. Du låter våra körer sprida ljus och värme i gudstjänster och musikcaféer.

Du gör det möjligt för äldre att träffas på olika gemenskapsträffar för att fika, umgås och få del av olika musikprogram. Du möjliggör för oss att underhålla våra kyrkor som är både viktiga ur historisk synpunkt och som samlingspunkt. Du möjliggör för oss att ordna jul- och påskfirande för att ingen ska
behöva fira jul eller påsk ensam. Du gör det möjligt för kyrkan att ha beredskap och finnas till hands vid olika typer av kriser både i det lokala sammanhanget och runt om i världen. Tack!


Anmälan om Inträde i Svenska kyrkan
Anmälan om Inträde i Svenska kyrkan för barn under 18 år

 

Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna blanketterna, om du inte har det kan du ladda ner det här.

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

17 skäl att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

 

Utträde sker genom anmälan till församlingsexpeditionen i den församling där man är folkbokförd. Anmälan skall göras personligen, skriftligt med egenhändig namnteckning. När man anmält utträde ur Svenska kyrkan ska man få ett skriftligt bevis på det. För den som inte fyllt 18 år görs anmälan av vårdnadshavare. Det krävs samtycke av barnet självt om barnet fyllt 12 år.


Anmälan om Utträde ur Svenska kyrkan
Anmälan om Utträde ur Svenska kyrkan för barn under 18 år