Mitt i mitt mörker finns du

Gud, idag på årets längsta dag, kommer jag med en bön till dig om ljus och vägledning i mörkret.

Gud, idag på årets längsta dag, kommer jag med en bön till dig om ljus och vägledning i mörkret.

Allt liv längtar och väntar efter ljus.
Redan i moderlivets mörker väntar barnet på att få födas ut i ljuset.
En döende människa måste vänta på döden och passera dödens mörker för att kunna möta uppståndelsens ljus.

Mitt i mitt mörker finns du.

Du kan förstå mig. Du vet vad väntan och längtan är. 
I Getsemane upplevde du förtvivlan och rädsla.
Du kan leda mig genom tvivel till tro, genom mörker till ljus.

Amen.

 

Utdrag från boken "I din hand mina dagar" av Catharina Segerbank.