Frimodig kyrka

Så här skriver nomineringsgruppen

Det här vill Frimodig kyrka

Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i det kristna livet. Där får vi i Bibelns ord och nattvarden ta emot allt det goda Jesus Kristus har att ge oss. Bön med lovsång, klagan, och tacksamhet, allt finns med i gudstjänsten. Vi får som församling dela gemenskap och bära varandra från en vecka till en annan. Frimodig kyrka ser gudstjänsten som den centrala delen i församlingens liv, och den del som ger oss kraft till allt annat. För oss betyder det att S:t Johannes församling ska fortsätta arbeta med att utveckla gudstjänsterna i linje med detta.

Undervisning

Den tro vi en gång döptes till tar ett helt liv att lära. Svenska kyrkan har ett ansvar att sakligt och ärligt presentera budskapet om Jesus Kristus för alla, både barn och vuxna. Målet är att det som är Kyrkans tro också skall bli den enskildes personliga tro. Vi vill att S:t Johannes församling ska vidareutveckla metoder för att presentera den kristna tron på ett trovärdigt och inspirerande sätt som fungerar där vi verkar i Stockholms innerstad.

Diakoni

Vi är kallade att tjäna varandra och vara ett barmhärtighetens tecken i samhället. S:t Johannes församlings diakonala arbete ska fortsatt vara omfattande och förankrat i Jesus Kristus.

Mission

Kyrkan är mission till hela sitt väsen; att sprida det glada budskapet om vad Jesus gjort och gör. S:t Johannes församling har detta uppdrag också i vår tid, och vi ser att församlingen ska framöver samlar erfarenheter och inspiration från andra församlingar och kyrkor för att vidareutveckla detta arbete.

Syftet

När församlingens verksamhet planeras, eller när vi inte kan göra allt vi vill och måste prioritera, ska grundfrågan alltid vara: På vilket sätt kan detta bidra till vårt syfte ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”?

Ge plats!

Många känner sig inte välkomna i Svenska kyrkan idag. Man känner sig utesluten på grund av skillnader i teologi, tradition och politik, språk, ålder och olika personliga utmaningar. Frimodig kyrka vill att S:t Johannes församling ska ge plats för ett fördjupat teologiskt samtal och själavårdande gemenskap, för olika kristna traditioner och uttryckssätt, för politiker och soffliggare, för svenska minoriteter och för dem som flyttar hit från andra länder, för unga och gamla. Frimodig kyrka vill bygga kyrkan för alla. Jesus bjuder in: Följ med och se! Hindra dem inte!

Vår nomineringsgrupp består av
Anders Skarle