Frälsarkransen

Texterna är från boken Livets pärlor av Carolina Welin, Carolina Johansson, Verbums förlag

Gudspärlebönen
Du är gränslös.
Du är nära.
Du är ljus
och jag är din


Tystnadspärlebönen
I Gud tystnad får jag vara 
-ordlös, stilla utan krav

Jagpärlebönen
Jag är en droppe
i Guds hav
som speglar himlen

Doppärlebönen
Jag är ditt barn, min Gud,
låt mig växa, 
låt mig mogna

Ökenpärlebönen
Rena mig
så blir jag ren.
Hela mig 
så blir jag hel.

Bekymmerslöshetspärlan
Hjälp mig att vara,
inte bara göra och synas.

Första kärlekspärlans bön
Öppna mig nu
för kärlekens läkande kraft.

Andra kärlekspärlans bön
Gud, låt mig vara
ett hjärta för någon.

Hemlighetspärlebönen
Litet eller stort,
det jag lägger i din hand
är i tryggt förvar.

Nattpärlebönen
Hjälp mig när jag är i mörkret
så att jag finner ljuset.

Uppståndelsepärlans bön
Varje andetag
du i mig
jag i dig.