Foto: Kristina Strand Larsson

Fotoutställning med estetisk vandring

Stefanskyrkan 22 januari till 12 februari. Dagligen kl 11-16. Lotta Fång ställer ut bilder ur Lilla Fredsboken – Om att vara följare till Jesus på fredens väg. Boken är skriven av KG Hammar och Lotta Fång med fler.

Prästen Lotta Fång ställer ut bilder ur Lilla Fredsboken – Om att vara 
följare till Jesus på fredens väg. Boken är skriven av KG Hammar och 
Lotta Fång med fler. Genom boken löper en bildsvit. Bilderna är tagna av fotograf Kristina Strand Larsson, efter en idé av Lotta Fång. Temat är 
Guds fred i våra händer.

Vill du gå en enskild estetisk vandring finns instruktioner och material inne i kyrkan.

Fotoutställningen kan du se i Stefanskyrkan fram till den 12 februari 
2023 under kyrkans öppettider kl 11 -16.

Foto: Kristina Strand Larsson

Kristina Strand Larsson, född 1965.

Utbildning: konstvetenskap, kommunikation, svenska m.m. på Lunds universitet. Fotografi, grafisk formgivning, kreativ kommunikation på Berghs School of Communication, Forsbergs skola och Batteri med flera. Kristina har arbetet i flera år som kommunikatör och fotograf i Svenska kyrkan. Nu arbetar hon som kommunikatör/fotograf/filmare i Lunds kommun med betoning på större byggprojekt och stadsutveckling.

Lotta Fång, född 1966.

Utbildning: Kulturamas 2-åriga skådespelarutbildning, utbildad förskollärare med fördjupningsstudier i utvecklingspsykologi, teol. kand. 2002 och prästvigd 2003. Studier i lerskulptur, modellteckning och akvarell vid Folkuniversitetet i Lund och Stockholm 2012-2022. Psalmförfattare och medförfattare till Lilla fredsboken.