Fotografier

Så här hanterar vi foton i S:t Johannes församling

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

S:t Johannes församling ger ut tidskriften "Kyrkan mitt i stan" samt publicerar webbplatsen svenskakyrkan.se/johannes vilka båda har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. De lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t.ex. namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar S:t Johannes församling vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integiteten.

Foton som sparas i S:t Johannes församlings bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.