Så styrs S:t Johannes församling

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige som består av 25 ledamöter, varav 21 är besatta. Nästa val är 2025. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd som fungerar som en styrelse.

Kyrkofullmäktige

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige som består av 25 ledamöter, varav 21 är besatta. Nästa val är 2021. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd som fungerar som en styrelse. Alla medlemmar är välkomna att delta vid kyrkofullmäktiges sammanträden. De utlyses genom affischering i vårt affischskåp på Frejgatan 31 samt på denna sida. Protokollen är offentliga och finns på församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktiges uppdrag 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och  beslutar i principiella ärenden och i andra ärenden som till exempel är av större vikt t.ex. budget, kyrkoavgift samt mål och inriktning för verksamheten.

Kyrkofullmäktige 2022–2025 (antal mandat inom parentes)

OrdförandeHans von Schreeb (FSFB), 070-874 15 18
Vice ordförande: Majvor Westling (S)

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna (11)
Birgit Alvarsson, birgit.alvarsson(at)telia.com
Marie Länder
Majvor Westling, majvor.westling(at)gmail.com
Elisabet Waldenström
Carin Cappadonia

För S:t Johannes församlings bästa (11)
Ordf Hans von Schreeb, hans(at)executive.se, 070-874 15 18
Carl Bertil Torstensson Olson
Birgitta Birkenfalk
Henrik Johan Malcolm Norlin
Brita Madeleine Elisabeth Norlin
Maud Gunilla Norhagen
Bo Erik William Ekegren
Eva Gunilla Svensson Pilefors
Agneta Inga Elisabeth Norlin
Tommy Albert Måhrbeck
Louise Marie Elisabeth Lundin

Frimodig Kyrka (1)
Anders Skarte 

Sverigedemokraterna (2)
Gilbert Sylwander


Ersättare:
Sven Anders Törngren
Gudrun Må bäck
Lena Margareta Wahlberg
Susanna Grandinson
Lena Birgitta Ekegren
Sanna Murray Salander

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses inom sig av Kyrkofullmäktige. Kyrkorådet består av sju ledamöter samt kyrkoherden.

Kyrkorådets uppgifter är enlig kyrkoordningen kap 4 följande (förutom att vara församlingens styrelse): 


Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning
Kyrkorådet ska:
1) bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, 
2) ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom, 
3) verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan och
4) fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser.

Kyrkoherden sitter med i kyrkorådet och ansvarar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingsmedlem har inte rätt att närvara vid kyrkorådets sammanträden. Däremot är protokollen offentliga och finns på församlingsexpeditionen.

Kyrkoråd 2022–20225
OrdförandeBertil Olson
Vice ordförande: Anders Törngren

Catharina Segerbank, kyrkoherde
Bo Ekegren
Gunilla Svensson Pilefors
Birgit Alvarsson
Carin Cappadonia

Maria E Lifbom, sekreterare

 

Flera valsedlar

Ställ upp i kyrkovalet

Bilda en ny nomineringsgrupp och/eller kandidera i kyrkovalet 2021.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Musik, sång, tal och glädje när Catharina Segerbank välkomnades som kyrkoherde

Catharina Segerbank välkomnades som församlingens nya kyrkoherde den 30 september 2018. Stort tack till er alla som medverkade till att göra dagen minnesvärd och glädjefylld! Klicka för att se filmer från firandet »

Catharina ny kyrkoherde

Då var det klart! Catharina Segerbank har tjänstgjort som Ställföreträdande kyrkoherde under sina knappa tre år i församlingen blir vår nya kyrkoherde. Läs mer om Catharina »