Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familj till familj på Norrmalm

Ett nätverk på facebook där du kan ge eller få hjälp.

På Norrmalm finns fler familjer än du anar som av olika skäl har det ekonomiskt tuff. Den här gruppen är till för dig som kan tänka dig att hjälpa en annan familj med barn i åldrarna 0-18 år, och för dig som ibland behöver något som inte ekonomin räcker till!


Det är många som får magknip när skolan plötsligt meddelar att det är dags för skridsko- eller simutflykt, eller utflyckt med matsäck. Det finns fler exempel på tillfällen då en familj som får planera sin vardag noga får en utgift som stjälper allt. Blöjor, välling, nappar är exempel på varor som vi gärna tar emot!

Om du behöver hjälp med något, och inte vill fråga öppet i gruppen, så kontaktar du församlingsexpeditionen 08-508 88 650.

Vi tar gärna emot lite ovanligare saker och upplevelser. Det kan vara massage, studiebesök, glass… Ibland behöver man lite guldkant på vardagen, inte bara överleva. Vi kommer även att anordna insamling av säsongsprylar: vinteroveraller, fräscha badkläder, pulkor, vantar, leksaker med mera till jul och motsvarande sommarsaker i maj-juni. Tänk gärna på tonåringarna också. Till jul och sommar blir det kalas och drop-in för alla familjer.

Tanken är framför allt att EN FAMILJ som har möjlighet hjälper EN ANNAN FAMILJ som behöver. En fråga som ofta kommer upp är vem som har rätt att få och vem som får fråga om hjälp. DU avgör själv om du vill fråga direkt i gruppen, eller gå via församlingen. DU vet om du och din familj har det svårt.

DU som vill ge, avgör själv vem du vill ge till i de öppna frågorna i gruppen. Om du skänker till insamlingarna eller via admins förfrågningar, så tar admin det ansvaret.
Du som söker hjälp i den här gruppen, det är helt okej att sälja av dina egna saker i andra grupper. Men kanske bör du fundera på om du behöver be om hjälp här om du samtidigt köper dyrare saker också. Det är inte en vanlig ”skänkes”-grupp, utan tänkt för de som verkligen behöver hjälp.

Johannes församling i Svenska kyrkan är huvudman för sidan. Vi bär alla en historia – möt varandra med ödmjukhet, vi vet aldrig hur det är i någon annans skor, just den här dagen.
Vi kommer att behöva justera "reglerna" för gruppen efterhand som gruppen växer – ha kärlek och tålamod med varandra, så kommer vi att kunna göra fantastiska saker tillsammans!


Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det skall du också göra för dem.