Familj till familj på Norrmalm

Ett nätverk på facebook där du kan ge eller få hjälp. Vill du stöjda - Swisha din gåva till 123 555 7483 och märk inbetalningen ”Familj till familj på Norrmalm”

På Norrmalm finns fler än du anar som av olika skäl kan ha det ekonomiskt tufft under en längre eller kortare period. Den här gruppen är till för dig som kan tänka dig att hjälpa en annan familj med barn 0-18 år och för dig som ibland behöver något som inte ekonomin räcker till!

Det är många som får magknip när skolan plötsligt meddelar att "Nu är det utflykt med matsäck" eller "idag tar alla barn med sig skridskor". Det finns fler exempel på tillfällen då en familj som får planera sin vardag noga får en utgift som stjälper allt. Blöjor, välling, nappar är exempel på varor som vi gärna tar emot!

Om du behöver hjälp med något, och inte vill fråga öppet i gruppen, så kontaktar du Jessica Mossberg eller Thomas Axelsson på S:t Johannes församling, telefon 08-508 88 650.

Vi tar gärna emot lite ovanligare saker/upplevelser! Det kan vara biobiljetter, café/restaurangbesök, studiebesök, glass… Ibland behöver man lite guldkant på vardagen, inte bara överleva! Vi kommer även att anordna insamling av säsongsprylar: vinteroveraller, fräscha badkläder, pulkor, vantar, leksaker etc. till jul, och motsvarande sommarsaker som cyklar i maj-juni. Tänk gärna på tonåringarna också!

Tanken är framförallt att EN FAMILJ som har möjlighet hjälper EN ANNAN FAMILJ som behöver! En fråga som ofta kommer upp, är vem som har rätt att få, vem som får fråga om hjälp. DU avgör själv om du vill fråga direkt i gruppen, eller gå via Jessica och Thomas. DU vet om du och din familj har det svårt.

DU som vill ge, avgör själv vem du vill ge till i de öppna frågorna i gruppen. Om du skänker till insamlingarna eller via admins förfrågningar, så tar admin det ansvaret.
Ytterst få har blivit avstängda från gruppen. Det finns alltid någon procent som man kan tycka skor sig – men då har den människan kanske egentligen helt andra och värre problem än ekonomiska, eller hur?

Om du som gruppmedlem reagerar på att någon beter sig illa, så kontakta admin så tar vi ett samtal. Du som söker hjälp i den här gruppen, det är helt okej att sälja av dina egna saker i andra grupper. Men kanske bör du fundera på om du behöver be om hjälp här om du samtidigt köper dyrare saker också. Det är inte en vanlig ”skänkes”-grupp, utan tänkt för de som och behöver.

Admin är Jessica Mossberg och Thomas Axelsson båda anställda i Svenska kyrkan S:t Johannes församling som är huvudman för sidan.

Vi bär alla en historia – möt varandra med ödmjukhet, vi vet aldrig hur det är i någon annans skor, just den här dagen. Vi kommer att behöva justera "reglerna" för gruppen efterhand som gruppen växer – ha kärlek och tålamod med varandra, så kommer vi att kunna göra fantastiska saker tillsammans!

❤️ Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det skall du också göra för dem ❤️

 

Gå till Facebook gruppen Familj till Familj på Norrmalm »

Ny regi i familj till familj på norrmalm

Idag är det Christers sista arbetsdag här i S:t Johannes församling och Familj till familj. Han kommer framöver hjälpa boende i Alfta-Ovanåkers Församling, men även hålla i våra Sinnesro Stefansgudstjänster en gång i månaden i Stefanskyrkan. Jessica och Thomas tar med glädje över arbetet med gruppen.

För mer information kontakta

Thomas Axelsson

Thomas Axelsson

S:t Johannes församling

Socionom

Jessica Mossberg

Jessica Mossberg

S:t Johannes församling

Kommunikationsansvarig