En bön kring Guds och vårt ansvar

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att göra slut på krigen; för vi vet att du har skapat världen på ett sådant sätt att människan måste finna sin egen väg till friden inom sig själv och med sin nästa.

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att göra slut på svälten, för du har redan givit oss tillräckligt med livsmedel för att försörja en hel värld, om vi bara kunde använda dem klokt.

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att utrota fördomar, för du har redan givit oss ögon med vilka vi kan se det goda hos alla människor, om vi bara kunde använda dem rätt.

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att göra slut på hopplösheten, för du har redan givit oss förmågan att sanera slumområden och inge hopp, om vi bara kunde använda vår förmåga rättvist.

Vi kan inte bara be dig, o Gud, att utrota all sjukdom, för du har redan givit oss lysande intellekt, med vars hjälp vi kan lära oss hur sjukdom skall botas och lindras, om vi bara kunde använda dem konstruktivt.

Därför ber vi dig istället, o Gud, att du måtte ge oss den styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.

(Jack Riemer)
Ur bönboken Visa oss vägen, Sveriges Unga Katoliker 1989.

Källa: The Global Goals

En bön av tacksamhet

Vi hör alla ihop – mer än någonsin. Och vi kan göra skillnad

Bön för klimatet

Framtiden bor hos oss – inte långt där framme. Den finns redan i Stockholm. Och Gud möter oss framifrån.

Visste du det här?

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda.