Låt oss be en bön av tacksamhet

Vi hör alla ihop – mer än någonsin. Och vi kan göra skillnad

Tack, gode Gud, för jorden
denna pärla i universums oändlighet.
Tack för sjöar och hav,
skogar och öppna landskap,
blommande ängar
och jordens rika djurliv.
Du ger oss uppgiften att vårda världen.
Lär oss att vi människor ingår i en helhet
där du skapar allting.
I Jesu Kristi namn.
Amen.

Catharina Segerbank
"Ur djupen ropar vi" sidan 69, Sveriges Kristna Råd.

 

Ur djupen ropar vi är ett gudstjänstmaterial – framarbetat av en liten grupp inom Sveriges kristna råd – kring de stora frågorna som berör rättvisa, miljö, fred och försoning.

Psalm 730

Må din väg gå dig till mötes
Och må vinden vara din vän
Och må solen värma din kind
Och må regnet vattna själens jord
Och tills vi möts igen
Må Gud håll, hålla dig i sin hand.