Ego vs. Eco

Claes Hedström, präst och miljösamordnare, Uppsala pastorat, om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får.

Hållbarhet och Miljö

Vi på S:t Johannes församling vill genom vårt miljöarbete inte bara bidra till en bättre miljö utan även förmedla hopp till kommande generationer.