Du bidrar

Vi skulle omöjligt kunna arbeta så brett och aktivt om det inte vore för ditt medlemskap. Tack.

Som medlem är du med och bidrar till att andra och inte bara du själv kan vara med i vår verksamhet.

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar man till ett betydelsefullt arbete både i S:t Johannes församling och i världen i stort.

Medlemsavgiften hjälper oss att göra skillnad i samhället och det är ett solidariskt medlemskap - för även om du själv inte alltid deltar i någon av vår verksamhet, så bidrar du till att andra kan göra det. Och kyrkans verksamhet betyder mycket för många människor.

En församling i Svenska kyrkan är beroende av medlemmarnas avgifter för att exempelvis bekosta verksamheten för barn, ungdomar, föräldralediga och andra daglediga. Medlemsavgiften bidrar till att vi kan ha anställd personal och lokaler som vi kan ha verksamhet i. Medlemskapet grundar för ett rikt musikliv med konserter och körsång.

Andra exempel på verksamhet som får stöd av medlemskapet är sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och öppen verksamhet för ensamma och hemlösa. Det är också tack vare medlemmarnas stöd som kyrkan kan finnas till för alla inblandade vid olyckor och kriser.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för och uttrycka sin tro.

Du är viktig och du bidrar till något bra
Medlemsavgiften du betalar som församlingsbo bidrar till långt mycket större värden än du kanske tror. S:t Johannes församling har en bred verksamhet, och t.ex. kyrkliga handlingar, som dop, vigsel och begravning, är bara en del av vårt dagliga arbete.

En dialog med dig är viktig för oss
Om du känner att du inte hittar något som passar dig, är du mer än välkommen att kontakta oss med tankar, ideér och förslag på hur vi kan utveckla verksamheten så den passar allt fler.

Ditt medlemskap och diakoni
Vår diakonala verksamhet arbetar aktivt för att på ett eller annat sätt stödja utsatta grupper och personer i församlingen. För äldre personer i vår församling ordnar vi utflykter och träffar. Vi gör också hembesök hos äldre personer och har andakter på Servicehuset Väderkvarnen samt på Servicehuset Birger Jarl. Detta för att minska känslan av ensamhet och bjuda in till sociala kontakter även långt senare i livet.
Det finns också möjlighet att få enskilda samtal med diakon eller präst.