Foto: Jessica Mossberg

Döbelndagen – Möt Johannesbor ur det förgångna.

Varje år, i slutet av augusti, leder Erland Ros en vandring på kyrkogården. Här får vi möta Johannesbor ur det förgångna. De möter oss i kött och blod vid sina gravar och berättar sina livshistorier. I år hålls Döbelndagen den 19 augusti kl18. Välkommen!

Vad är döbelndagen?

Frågan ställer jag till Georg Carl von Döbeln själv, eller snarare Erland Ros som gestaltar Döbeln under spelet.  

- Allt började med att jag, på 80-talet, ledde rundvandringar på S:t Johannes kyrkogård. Jag berättade om fascinerade livsöden från förr, om människor som fått sin viloplats på S:t Johannes kyrkogård. Så föddes, för cirka 15 år sedan, idén att låta den kanske mest kände av  kyrkogårdens ”gravliggare” ta gestalt och vara guide: Döbelndagen var född! 

Döbelndagen 19 augusti kl 18

På grund av säkerhetsavspärrningarna kring kyrkan kan vi inte inleda på stora trappan som vi brukar. Döbelndagen inleds därför på kullen invid klockstapeln. Där möts vi av sprittande toner från en kvartett blåsare.

Där finns också general Georg Carl von Döbeln alias Erland Ros, som under 25 år arbetade som präst i församlingen, berättar spännande livshistorier om människor med anknytning till Johannes!

S:t Johannes kyrka öppen under renoveringen

Vintern 2020 stängdes S:t Johannes kyrka efter att ha upptäckt att byggnadsdelar i både tornet och långhuset vittrar/rostar som kunde vara en risk för att människor skadas om man vistas i byggnaden. Men under mars 2023 har vi fått en provisorisk säkring på plats vilket innebär att vi kunnat öppnat kyrkogården och kyrkan igen. 

Boktips! Upptäcktsfärd på S:t Johannes kyrkogård

I boken »Upptäcktsfärd på S:t Johannes kyrkogård« av Erland Ros får du följa med på en historisk upptäcktsfärd. Du får möta Mamsell Arfvidsson – som sägs ha förutspått mordet på kung Gustav III – och tio andra personer med fascinerande livsberättelser som nu ligger begravda på S:t Johannes kyrkogård. Vandra runt på kyrkogården i fantasin, eller använd kartan i boken för att hitta rätt.

Norrmalms äldsta träbyggnad renoverad

På kyrkogården vid S:t Johannes kyrka mitt i centrala Stockholm, hittar vi Norrmalms äldsta träbyggnad – en klockstapel från 1692. Efter att ha varit täckt med byggnadsställningar och målats med rödtjära ser den unika byggnaden åter dagens ljus, så som den såg ut för över 300 år sedan.

Intressanta gravar

S:t Johannes kyrkogård innehåller ett stort antal gravar av personhistoriskt intresse.

S:t Johannes Kyrkogård

S:t Johannes kyrkogård är belägen på Brunkebergsåsens högsta punkt, mitt i centrala Stockholm. Det var länge en kal och öde plats med lite vegetation. Platsen var förr fruktad som skådeplats för spökerier och andra hemskheter. Först 1817 planterades träd på kyrkogården. I dag fungerar kyrkogården som park och skolgård för Internationella skolan och Franska skolan. För att vara de dödas viloplats är S:t Johannes kyrkogård en sällsynt levande plats!