Barnkören Happy

En kör med ambitioner för sångsugna barn- och ungdomar i årskurs 4–7, som vill satsa på sin sång.

Under coronapandemin har barnkörsverksamheten ställt om och vi har bland annat spelat in och gjort en musikvideo av Lalehs Sand överallt. Detta kommer vi fortsätta med parallellt med våra körövningar samtidigt som vi succesivt börjar uppträda i mindre grupper under våra gudstjänster för små och stora.

Happy är en kör för sångintresserade barn och ungdomar som vill utveckla sin röst, musikalitet och kreativitet tillsammans med andra. Vi sjunger blandad repertoar och har ofta inslag av rörelse och dans. Övningstillfällena inleds i församlingssalen i Stefanskyrkan (Herdens kapell) med femton minuters umgänge med de andra barnen. Därefter börjar körsången inne i kyrkan.

Kören medverkar regelbundet i Stefanskyrkans gudstjänster samt ger konserter och föreställningar tillsammans med barnkören Joy (dock inte under coronapandemin). S:t Johannes församling satsar mycket på musiken och körerna ackompanjeras alltid av en eller flera musiker. Under höstterminen jobbar vi inför en stor Luciakonsert i S:t Johannes kyrka. På vårterminen gör vi en musikalliknande föreställning med inslag av teater och dans.

Att sjunga i kör är ett samspel mellan flera personer. Tillsammans skapar vi ett gemensamt sound med hjälp av varandras unika röster och kvalitéer.
Barnkören Happy leds av Martina Möllås och Maria Sandell, båda utbildade sång- och körpedagoger. Tillsammans planerar och utformar de verksamheten utifrån gruppen och den enskilde individens behov och möjligheter. 

detaljerna Terminstart VT 2021, 1 februari

Ålder: Årskurs 4 till 7
Tid: Måndagar kl 16.15-17.15 
Plats: Stefanskyrkan i Vanadislunden (Frejgatan 20B)
Körledare: Martina Möllås och Maria Sandell

Sjung med oss till våren! Gör din intresseanmälan här:

För mer information kontakta

Martina Möllås

Martina Möllås

S:t Johannes församling

Musikpedagog, Körledare

Maria Sandell

Maria Sandell

Körpedagog