Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkören Happy – för barn i årskurs 4-7

En kör med ambitioner för sångsugna barn- och ungdomar i årskurs 4–7, som vill satsa på sin sång.

Happy är en kör för sångintresserade barn och ungdomar som vill utveckla sin röst, musikalitet och kreativitet tillsammans med andra. Vi sjunger blandad repertoar och har ofta inslag av rörelse och dans. Övningstillfällena inleds i församlingssalen i Stefanskyrkan (Herdens kapell) med femton minuters fruktmellis och umgänge med de andra barnen. Därefter börjar körsången inne i kyrkan.

Kören medverkar regelbundet i Stefanskyrkans gudstjänster samt ger konserter och föreställningar tillsammans med barnkören Joy. S:t Johannes församling satsar mycket på musiken och körerna ackompanjeras alltid av en eller flera musiker. Under höstterminen jobbar vi inför en stor Luciakonsert i S:t Johannes kyrka. På vårterminen gör vi en musikalliknande föreställning med inslag av teater och dans.

Att sjunga i kör är ett samspel mellan flera personer. Tillsammans skapar vi ett gemensamt sound med hjälp av varandras unika röster och kvalitéer.
Barnkören Happy leds av Jill Nordin och Martina Möllås, båda utbildade sång- och körpedagoger vid Malmö musikhögskola. Tillsammans planerar och utformar de verksamheten utifrån gruppen och den enskilde individens behov och möjligheter. 

detaljerna

Ålder: Årskurs 4 till 7
Tid: Måndagar kl 16.15-17.15 (Vi börjar med fika)
Plats: Stefanskyrkan i Vanadislunden (Frejgatan 20B)
Körledare: Martina Möllås

Sjung med oss till hösten! Gör din intresseanmälan här:

För mer information kontakta

Martina Möllås

Martina Möllås

S:t Johannes församling

Musikpedagog, Körledare