Christers hörna – Kognitiv terapi och bön

Vår diakon Christer går på arbetshandledning hos en kognitiv terapeut och funderar lite grann kring det. Kognitiv terapi, det är att varsebli sig själv, så som jag tänker så blir det. Då är det ju en ganska bra idé att fundera på vad jag tänker på. Tänker jag positiva tankar eller negativa? Vad vill jag uppleva? Kan det vara så att kognitivt tänkande egentligen är samma sak som en bön?

Vår diakon Christer går på arbetshandledning hos en kognitiv terapeut och funderar lite grann kring det. Kognitiv terapi, det är att varsebli sig själv, så som jag tänker så blir det. Då är det ju en ganska bra idé att fundera på vad jag tänker på. Tänker jag positiva tankar eller negativa? Vad vill jag uppleva? Kan det vara så att kognitivt tänkande egentligen är samma sak som en bön?

Diakon: Christer Schwartz
Videoproduktion: Jessica Mossberg, kommunikatör

Välkommen till Sinnesrogudstjänst i Stefanskyrkan i Vanadislunden i Stockholm nu på söndag kl 11. Vi ber, tänder ljus och sjunger tillsammans. Vi avslutar med att fika.

Se filmen här ››

Musikprogram 2024

Vi bjuder på ett brett utbud av musikevenemang med hög konstnärlig kvalitet. Nedan ser ni vårt konsertutbud för våren 2024.

Träffpunkter

Till våra verksamheter och träffpunkter är alla välkomna, oavsett livsåskådning. Vi finns här för dig, i våra kyrkor och församlingslokaler, genom personliga möten och samtal. Vi ser fram emot att dela dagen med dig. Vi ses!