Foto: Jessica Mossberg

Byggprojektet - Oktober

Utvändigt har man länge kunnat se att det pågår någon form av byggprojekt på kyrkogården. Avspärrningar, maskiner och byggbaracker har funnits intill kyrkan i över ett år. Att det under S:t Johannes kyrka växt fram en världsunik miljö för möten, mingel och middagar är svårt att ana och kanske inte så många som vet om. Här kan du läsa allt om det omfattande byggprojektet under kyrkan.

Det började med renovering av trappan och de gamla gravkoren till St: Johannes kyrka. Men sen växte projektet... 

När man besöker kyrkogården kan man se att byggarbetarna är i full fart med att återställa trappan upp till kyrkan, som ligger på en höjd. Trappstegen, som legat uppmärkta och utspridda på kyrkogården, är nu äntligen på väg tillbaka till sin rätta plats. Det är svårt att från utsidan ana sig till vad som döljer sig under trappan, att här just nu pågår ett världsunikt projekt. 

Upprinnelsen till projektet var att de gamla gravkoren och trappan upp till S:t Johannes kyrka behövde repareras. När vi kommit en bit in i projektet kom så förslaget att bygga en samlingslokal under jord, då församlingen länge saknat en samlingslokal för sammankomster som dop-, begravningskaffe och bröllopsmiddagar. Vi hade länge tittade på att förlägga en samlingslokal i kyrkan, på vinden eller intill orgelläktaren men förslagen har hela tiden stött på olika hinder. Att bygga under trappan, blev ett lyckat alternativ.

Här möts nutid och dåtid i en sällsynt lyckat föreningen. När man kliver in genom dörren kommer man först till det gamla gravkoret. Det känns lite som att träda in i ett medeltida källarvalv. Stenarna i de kallmurade väggarna är lite kantiga men riktigt så gamla är inte gravkoren. De byggdes 1890 samtidigt som den mäktiga tegelkyrkan uppfördes. En öppning har sågats upp i gravkorets innervägg och den leder in till de nya utrymmena. Det första man lägger märke till är det vackra, välvda akustiktaket som är helgjutet i betong. Det har en spännande struktur med valvbågar, runda urgröpningar, kanaler för ljusslingor och två stora runda hål till takfönster.

Att bygga modernt i kulturhistorisk miljö är otroligt ovanligt. Det finns ingen annan kyrka i Sverige där man gjort något liknande. Tanken är att det här utrymmet ska vara möjligt för olika företag att hyra in sig i, för konferenser och event. Det här är ju minst sagt en annorlunda miljö som borde locka dem som vill ha något extra.

Just nu pågår arbetet med att lägga golv inne i de nya salarna. Det blir ett snyggt, grått golv i kalksten. Under golvet ligger värmeslingor (i de gamla gravkoren) samt el och wifi för att kunna koppla in till datorer. Vidare pågår arbetet med att dra ventilationsrör.  

Utvändigt har några stenar i muren tagits bort.  Dessa var så pass skadade att de ska bytas ut. Tanken var att även ytterväggarna skulle rengöras, men då det inte gått att finna en lösning som både tar hänsyn till miljön och stenarnas struktur har detta fått läggas ned. En form för att gjuta en stöttande sockel till soprummet har tagits fram. Den ska vikas upp och ställas runt ventilationshålet till soprummet och sedan gjutas med betong. Vidare fortsätter arbetet med att bygga upp kyrktrappan, med samma trappstegsstenar som tidigare. Dessa har legat uppmärkta och utspridda på kyrkogården sedan bygget startade.

 

Tävling!

Något som inte än är klart är vad den nya församlingssalen ska heta. Därför har kyrkorådet beslutat att utlysa en namntävling, där vinnande bidrag får ett pris om 3000 kr i presentkort på närliggande varuhus. Tävlingen, som pågår fram till 30 november, hittar du på vår facebooksida. Välkommen att bidra och god tur!

 

Jessica Mossberg, kommunikatör

Sandstensgolv läggs i nya samlingssalen Foto: Jessica Mossberg
Gravkoren med vackert golv. Foto: Jessica Mossberg
Mycket att hålla reda på... Foto: Jessica Mossberg
Luftintag till nya lokalerna. Foto: Jessica Mossberg
Trappan återställs, trappsteg för trappsteg. Foto: Jessica Mossberg
Varje trappsteg är numrerat för att återmonteras på rätt plats. Foto: Jessica Mossberg
Personalutrymmen med kakel och klinkers. Foto: Jessica Mossberg
Hittade ett litet konstverk på en av väggarna. Foto: Jessica Mossberg
Montering av ventilation. Foto: Jessica Mossberg
Några skadade stenar byts ut utvändigt. Foto: Jessica Mossberg
Vackra valv. Foto: Jessica Mossberg
Form för gjutning av sockel till soprummet, utvändigt. Foto: Jessica Mossberg

Byggprojektet - November

Under S:t Johannes kyrka har det växt fram en unik miljö för möten, mingel och middagar. Ett byggprojekt som pågått i över ett år. Nu börjar gräs och mark återställas runt kyrkan och trappstenarna, som legat utspridda på kyrkogården, är tillbaka på plats igen. Några av avspärrningarna på kyrkogården har nu också tagits bort. Här kan du läsa allt om det omfattande byggprojektet under kyrkan.

Möten, mingel och middag

Under S:t Johannes kyrka, mitt i centrala Stockholm, har ett unikt byggprojekt pågått i över ett år. Här har det skapats moderna rum för möten, mingel och middagar. Vi erbjuder nu sammankomster som dop-, begravningskaffe, student- och bröllopsmiddagar och en komplett konferensanläggning för företag och föreningar. Den 24 mars invigde vi lokalerna!

Byggprojektet Augusti 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är unikt i sitt slag och nu när det akustiska takvalvet just kommit fram från sin gjutform efter att ha brunnit (torkat, stelnat) i några veckor under sommaren, kan man inte annat än att häpna. Det här är en gjutning i världsklass!

Byggprojektet September 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är unikt i sitt slag och nu börjar det kännas som att det snart är klart. Så pass klart att vi nu börjat visa upp lokalerna för grannförsamlingar och företag.

Byggprojektet Juni/juli 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker i juni och juli »

Ett enastående byggprojekt!

Att ta hand om våra kyrkobyggnader är viktigt. När trappan upp till S:t Johannes kyrka och underliggande gravkor visade sig vara i så dåligt skick att de måste rivas kom idén om en ny församlingssal. Läs mer »

Då även kyrkans elsystem renoveras leder det till att kyrkan emellanåt inte är belyst. Vi beklagar att det är väldigt mörkt stundtals kvällstid och att det kan vara besvärligt för boende och för de som arbetar/går i skola i området!