Foto: Jessica Mossberg

Byggprojektet - Juni/Juli

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker under juni och juli.

Vad händer?

 Det är en helt annan känsla att komma till bygget, nu när väggarna till de nya lokalerna är uppe. Nu kan man gå in och ställa sig i "köket" för att gå vidare via "kapprummet" till den "stora församlingssalen" och in i ett av kapellen. Med väggarna på plats blir de nya lokalerna verkliga och på något vis känns de större. Det blir lättare att visualisera hur det kommer att bli och det skapar både iver och glädje! Så mycket fin verksamhet vi ska bedriva här!

Komplementbyggnaden för avfallshantering och förråd har nu fått klartecken för byggstart. Byggnaden integreras intill det ena kapellet och väggarna ska putsas invändigt och utvändigt kläs med tjärad träpanel. Taket som ovanifrån ska ge intryck av att vara en del av slänten täcks med ört, sedum och gräs.

Så här fin blir den nya församlingssalen Foto: Lone-Pia Bach, Bach Arkitekter AB

Avlopp grävs ner genom allén ut till Döbelnsgatan. Det skulle ha borrats ner
genom allén, men då man bedömde att det var för stora risker med borrningen grävs nu avloppet ner istället. Detta sker i samråd med arboristerna för att säkra de vackra trädens välmående vid kyrkan.

Väggarna till den nya församlingssalen är nu på plats och arbetet med valv och
tak påbörjas. Det är ett enormt arbete. Det akustiska taket ska skapas av hål, vågor och utrymmen för teknik såsom projektor, ljus, ljud. Hela 1500 stycken tio centimeters stora hål ska gjutas i taket för att ljudet inte ska studsa runt och göra det svårt att samtala inne i den stora församlingssalen (se illustration från Lone-Pia Bach, Bach Arkitekter AB, till höger). Ett verkligt precisions- och tålamodskrävande arbete! Allt görs dessutom inverterat, det vill säga allt som ska bukta in, ska i formen bukta ut och tvärt om.

Själva gjutningen måste sedan utföras med mycket stor precision. Samtliga skarvar ska vara absolut täta och släta och inga höjningar eller gropar får förekomma. Även ett stort arbete med eldragning har gjorts i taket. Det är svårt att förstå hur elektrikerna kan hålla reda på alla dessa olika elkablar när man står och beskådar dem uppe på taket (se bild nedan).

Framöver ska arbetet med att knacka bort fuktskador och saltvandringar i kapellväggarna påbörjas. Innan det arbetet kan börja ska först ribborna i valv samt listverk på väggarna mallas. Detta för att utgöra en ny form för återställning av formen. Därefter ska trappan börjas byggas upp igen, steg för steg. Den har flyttats fram för att församlingssalen skall få plats under den. Det är ett arbete som beräknas ta cirka sex månader. 

I början av juni fick vi i församlingen träffa byggledare och arktiekter. De berättade om de många utmaningar som de ställts inför under byggets gång och gav oss också en inblick i materialval och teknik för de nya lokalerna och jag tror att vi alla kände en stor beundran för det fantastiska arbete de gör för vår kyrka.

 

Innerväggar på plats. Foto: Jessica Mossberg
Takstöttor. Foto: Jessica Mossberg
Eldragning i taket. Foto: Jessica Mossberg
Valv skapas. Foto: Jessica Mossberg
Komplementbyggnaden. Foto: Jessica Mossberg
Takformen skapas. Ser ut som om restaurangvagnen har anlänt. Foto: Jessica Mossberg
1500 runda "bollar" ska monteras i formen för att skapa det akustiska taket. Foto: Jessica Mossberg
Allt gjuts inverterat, här ser ni bollarna som ska bli hål. Foto: Jessica Mossberg
Avloppet grävs. Foto: Jessica Mossberg
Kommunikatör Jessica Mossberg, håller koll på bygget

Möten, mingel och middag

Under S:t Johannes kyrka, mitt i centrala Stockholm, har ett unikt byggprojekt pågått i över ett år. Här har det skapats moderna rum för möten, mingel och middagar. Vi erbjuder nu sammankomster som dop-, begravningskaffe, student- och bröllopsmiddagar och en komplett konferensanläggning för företag och föreningar. Den 24 mars invigde vi lokalerna!

Byggprojektet September 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är unikt i sitt slag och nu börjar det kännas som att det snart är klart. Så pass klart att vi nu börjat visa upp lokalerna för grannförsamlingar och företag.

Byggprojektet Augusti 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är unikt i sitt slag och nu när det akustiska takvalvet just kommit fram från sin gjutform efter att ha brunnit (torkat, stelnat) i några veckor under sommaren, kan man inte annat än att häpna. Det här är en gjutning i världsklass!

Byggprojektet Maj 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker under maj»

Byggprojektet April 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker under april »

Byggprojektet Mars 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker under mars månad »

Ett enastående byggprojekt!

Att ta hand om våra kyrkobyggnader är viktigt. När trappan upp till S:t Johannes kyrka och underliggande gravkor visade sig vara i så dåligt skick att de måste rivas kom idén om en ny församlingssal. Läs mer »

En riktig oas mitt i stan

Även om det kan upplevas stökigt runt S:t Johannes kyrka, med det stora projektet att renovera kyrktrappan och bygga ny församlingssal som pågår, så finns det ändå en hel del gräsytor och mysiga platser att njuta på en varm sommardag. En riktig oas mitt i stan!