Foto: Jessica Mossberg

Omfattande renovering av kyrktrappan och bygge av ny församlingsal

Att ta hand om våra kyrkobyggnader är viktigt. När trappan upp till S:t Johannes kyrka och underliggande gravkor visade sig vara i så dåligt skick att de måste rivas kom idén om en ny församlingssal.

Stora kyrktrappan vid S:t Johannes kyrka är i akut behov av renovering. Detta innebär att stora delar av kyrkogården stängs till den 28 februari 2019, då bygget beräknas vara klart. Kyrkan är dock öppen som vanligt och du är varmt välkommen in!

Omfattande renovering av kyrktrappa samt byggnation av ny församlingssal

Trappan till S:t Johannes kyrka har en hel del skador och gravkapellen är fuktskadade. Efter beslut i Kyrkofullmäktige har renovering av trappan och gravkor påbörjats vilket även inkluderar byggnation av ny församlingssal under S:t Johannes kyrkas trappa. Byggprojektet är församlingens mest omfattande sedan Stefanskyrkan byggdes. Projektet är också synnerligen komplext. Vi har valt att använda produktbedömningssystemet ”Sunda hus” som stöd, då projektet ska byggas enligt kriterierna för materialval i Miljöbyggnad, i linje med Svenska kyrkans miljöambitioner. Kraven i Miljöbyggnad kvalitetssäkrar medvetna materialval och minimera farliga ämnen.

Församlingen har kontrakterat M3 bygg som generalentreprenör för hela projektet som påbörjdes under hösten 2017. Samtliga stenar (trapp och platå) kommer lyftas bort, trasiga stenar byts ut – de två gravkapellen ska renoveras och under trappan ska en församlingssal förberedas (gjuta betongstomme).

Det kommer bli en hel del maskiner runt kyrkan och vi kommer att behöva spärra av vissa områden runt kyrkan för att säkerställa allas säkerhet och så att ingen kommer till skada.

Kontraktsarbetena ska vara färdigställda för besiktning våren 2019. Vi räknar med att trappan inte kommer att kunna användas fram tills dess.  Vi har en lösning som medger att vi kan använda stora huvudingången som nödutgång och därmed kunna välkomna lika många gäster i kyrkan som tidigare.

Historik

S:t Johannes kyrka uppfördes 1884-1891 efter ritningar av Carl Möller. Själva kyrkobyggnaden ligger högt uppe på en terrass med bred och mycket monumental granittrappa. Inbyggda i terrassen, på ömse sidor om den stora trappan finns två f.d. gravkapell med sandstensklädda fasader och träportar. Terrassens ballustrader är också av sandsten. Gravkapellen användes på 1950-talet som gravkapell och bisättningslokal. I dag används de som förråd.

Det hela är skyddat enligt Kulturmiljölagen kap. 4. 

Foto: Jessica Mossberg

Vad händer?

Under hösten 2017 kommer stenen i trappan att demonteras och efter det kommer entreprenören att schakta bort jorden som är under trappan och mellan gravkapellen. Cirka 2000m3 grusmassor ska bort, vilket motsvarar 250 lastbilslass.

I början av 2018 (januari-mars) påbörjades arbetet med betongstommen, grundläggning, cellplastbädd, pålning och arbetet med att säkra gravkoren. Välvda formsättningar för väggar och tak till ny församlingssal påbörjades och även håltagning från gravkapell till församlingssal. Alla granitstenar i trappan och själva platån har lyfts bort, trasiga stenar ersätts och de två gravkapellen fuktsanerats och renoverats.

Under mars-april fortsätter arbeten med schaktning, installation kulvert, vatten avlopp samt sammankoppling av kyrka och församlingssal. En betongkassun ska gjutas mellan kapellen där församlingssalen ska ligga. Kök, tekniska utrymmen med vatten och avlopp samt ventilationsutrymmen kommer att komplettera lokalen som totalt blir 321 kvadratmeter stor, varav 250 kvadratmeter utgör församlingssal.

Restaurering av fasad, ballustrad, återmontage trapp och platå utförs under april till september. Dessa arbeten är väderberoende och temperaturen får ej understiga 5 grader.

Slutligen sker stomkompletteringar och dragning av all teknisk installation, beklädnad ytskick väggar och tak under september till december. Yttre markarbeten pågår fram tills årsskiftet.

Om allt går enligt plan sker besiktning under januari 2019. Kostnad för renovering av trappan beräknas uppgå till 16,8 miljoner kronor och bygget av den nya församlingssalen beräknas uppgå till 40 miljoner kronor. Byggprojektet finansieras genom församlingens medel för tidigare såld fastighet samt genom ett lån om 25 miljoner kronor. 

Utmaningar

Det är ofta en större utmaning att renovera gamla byggnader än nyproduktion. Gamla byggnader bjuder alltid på överraskningar. Det gäller att tänka till och anpassa sig efter omständigheterna. Att arbeta med kulturhistoriska byggnader kräver en helt annan insikt. Här finns både kultur och antikvarisk del att förhålla sig till. Skillnaderna finns i lagstiftningen.

–"Vi försöker arbeta rationellt och med nya tekniska metoder, sedan anpassar vi oss efter lagen gällande Kulturhistoriska byggnader." säger Michael Dahlkvist, entreprenadingenjör och produktionsledare på M3bygg.

En stor del av arbetet måste ske med tidsenliga material och mer traditionella metoder. En stor utmaning i projektet är också att hitta hantverkare med rätt kompetens och inställning. För detta projekt har vi cirka 110 arbetare totalt över tid, som mer eller mindre är inblandade på en väldigt liten yta fylld av sten och maskiner.

Då även kyrkans elsystem renoveras leder det till att kyrkan emellanåt inte är belyst. Vi beklagar att det är väldigt mörkt stundtals kvällstid och att det kan vara besvärligt för boende och för de som arbetar/går i skola i området!

Möten, mingel och middag

Under S:t Johannes kyrka, mitt i centrala Stockholm, har ett unikt byggprojekt pågått i över ett år. Här har det skapats moderna rum för möten, mingel och middagar. Vi erbjuder nu sammankomster som dop-, begravningskaffe, student- och bröllopsmiddagar och en komplett konferensanläggning för företag och föreningar. Den 24 mars invigde vi lokalerna!

Byggprojektet - Januari 2019

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är unikt i sitt slag och nu börjar det bli klart, så pass klart att vi haft vår första fest i lokalen! Här kan du läsa om vad som sker under januari månad.

Byggprojektet - December

Under S:t Johannes kyrka har ett byggprojekt pågått i över ett år. Här har det sakta med säkert växt fram en unik miljö för möten, mingel och middagar. Det var när kyrktrappan och de intill liggande gravkoren var i stort behov av renovering som idén om en sal för möten och sammankomster sattes i verket. Här kan du läsa allt om det omfattande byggprojektet under kyrkan.

Byggprojektet - November

Under S:t Johannes kyrka har det växt fram en unik miljö för möten, mingel och middagar. Ett byggprojekt som pågått i över ett år. Nu börjar gräs och mark återställas runt kyrkan och trappstenarna, som legat utspridda på kyrkogården, är tillbaka på plats igen. Några av avspärrningarna på kyrkogården har nu också tagits bort. Här kan du läsa allt om det omfattande byggprojektet under kyrkan.

Byggprojektet - Oktober

Utvändigt har man länge kunnat se att det pågår någon form av byggprojekt på kyrkogården. Avspärrningar, maskiner och byggbaracker har funnits intill kyrkan i över ett år. Att det under S:t Johannes kyrka växt fram en världsunik miljö för möten, mingel och middagar är svårt att ana och kanske inte så många som vet om. Här kan du läsa allt om det omfattande byggprojektet under kyrkan.

Byggprojektet September 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är unikt i sitt slag och nu börjar det kännas som att det snart är klart. Så pass klart att vi nu börjat visa upp lokalerna för grannförsamlingar och företag.

Byggprojektet Augusti 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är unikt i sitt slag och nu när det akustiska takvalvet just kommit fram från sin gjutform efter att ha brunnit (torkat, stelnat) i några veckor under sommaren, kan man inte annat än att häpna. Det här är en gjutning i världsklass!

Byggprojektet Juni/juli 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker i juni och juli »

Byggprojektet Maj 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker under maj»

Byggprojektet April 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker under april »

Byggprojektet Mars 2018

Det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka är spännande att följa. Det är ett omfattande byggprojekt som kommer att pågå i över ett år. Varje månad har sina moment och utmaningar. Här kan du läsa om vad som sker under mars månad »

En riktig oas mitt i stan

Även om det kan upplevas stökigt runt S:t Johannes kyrka, med det stora projektet att renovera kyrktrappan och bygga ny församlingssal som pågår, så finns det ändå en hel del gräsytor och mysiga platser att njuta på en varm sommardag. En riktig oas mitt i stan!

Byggprojektet under februari. Foto: Jessica Mossberg
Byggprojektet under juni. Foto: Jessica Mossberg
Byggprojektet bevakas av aposteln Paulus Foto: Sigvard Selinus
Kommunikatör Jessica Mossberg rapporterar varje månad om byggprojektet