Bra att veta om dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dopet

I dopet blir Guds kärlek tydlig. Dopet är en kärleksförklaring till varje människa - en Guds omfamning av den som döps. Dopet är medlemsgrundande. Föräldrar behöver inte vara medlem/medlemmar i Svenska kyrkan.

Detta ingår i dopet: präst, kyrka, kyrkomusiker samt vaktmästare.

Övrigt: Dopklänning finns att hyra till en kostnad av 200 kr. Vi har två dopklänningar, en i slätt tyg och en i spets tyg. Till båda kommer ett rosa eller blått band. Dop i annan församling, hemma eller på annan plats kan innebära en kostnad för präst om barnet ej är mantalsskriven i S:t Johannes församling. 
Vi erbjuder två vackra församlingsslokaler i anslutning till våra kyrkor för efterföljande dopkaffe;  Stefanssalen (Frejgatan 31) och Johannessalen (Johannesgatan 19). Johannessalen är tillfälligt stängd då S:t Johannes kyrka renoveras.


Vigsel

Bröllop är ett fantastiskt sätt att visa upp sin kärlek för varandra. Ett minne för livet, för alla som är med. En stor glädje att stå inför Gud och denna församling och säga JA! En av makarna måste vara medlem i Svenska kyrkan.

Detta ingår i vigseln: Präst, kyrka, kyrkomusiker samt vaktmästare.

Övrigt: Att kasta ris, blomblad eller dylikt inne i kyrkan är ej tillåtet, det går bra att gör det utanför. Vigsel i annan församling eller på annan plats kan innebära kostnad för präst om bruden ej är mantalsskriven i S:t Johannes församling vid vigseltillfället. Borgerlig vigsel i vår kristna kyrka är ej tillåtet, kristen välsignelse finns att tillgå för par som har/ska gifta sig borgerligt och önskar en ceremoni i någon av våra kyrkor.

Vi erbjuder två vackra församlingsslokaler i anslutning till våra kyrkor för vigselmottagning eller bröllopsfest;  Stefanssalen (Frejgatan 31) och Johannessalen (Johannesgatan 19).

Omvandling av partnerskap till vigsel
Ni som har registrerat partnerskap i Sverige enligt tidigare lag kan omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Det kan ni göra antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare. Om ni väljer vigsel behöver ni inte först ansöka om hindersprövning. Det räcker med att ni överlämnar ett intyg till vigselförrättaren om att ni har registrerat partnerskap i Sverige. Vigselförrättaren underrättar sedan Skatteverket om vigseln. En omvandling av ert registrerade partnerskap till ett äktenskap påverkar inte era rättigheter och skyldigheter. Det registrerade partnerskapet har samma rättsverkningar som äktenskapet. Ni som väljer att registrera ert partnerskap kan välja att få en kyrklig välsignelse.

Välsignelse av borgerligt äktenskap
I en välsignelsegudstjänst kan man bekräfta sina löften till varandra. Utformningen kommer man överens om med församlingens präst och musiker. Har du och din partner gift er borgerligt kan ni ändå få ert äktenskap välsignat i kyrkan. Välsignelsegudstjänsten består av bibelläsning och bön. Stor fest eller enkelt Välsignelsegudstjänsten kan göras festlig, i närvaro av släkt och vänner. Den kan också hållas med bara er själva och prästen närvarande. I samråd med musiker och präst väljer ni musik, sång och övrig utformning av välsignelsen. Inför välsignelsegudstjänsten har ni som par ett samtal med prästen. Vill ni få välsignelse i en annan kyrka än i egna församlingen, kontakta den församlingen.

Begravning

Begravningen är en viktig ceremoni, där vi får möjligheten att hedra och ta farväl av den avlidne och gör den till en fin och minnesvärd stund. Den avlidne måste ha varit medlem i Svenska kyrkan vid dödsfallet.

Detta ingår i begravningen: präst, kyrka, kyrkomusiker, vaktmästare.

Övrigt: Bårtäcke finns att låna i S:t Johannes kyrka och i Stefanskyrkan.
Borgerlig begravning är ej tillåtet i våra kyrkor men erbjuds i vår nybyggda, vackra församlingssal under S:t Johannes kyrka.
Läs mer om borgerliga begravningar »

Vi erbjuder två vackra församlingsslokaler i anslutning till våra kyrkor för efterföljande begravningskaffe;  Stefanssalen (Frejgatan 31) och Johannessalen (Johannesgatan 19). 

Konfirmation

Konfirmation handlar om tro, hopp och kärlek. Precis som livet. Vad är viktigt i ditt liv? Vad är kärlek och vänskap, gott och ont? Vilket ansvar har vi för världen och varandra? Konfirmationen är medlemsgrundande. Är konfirmanden inte är döpt, sker dopet under konfirmationsläsningen. Är konfirmanden döpt i annan kyrkas ordning, ska vederbörande (utan att döpas på nytt) träda in i Svenska kyrkan innan konfirmationen. 

Detta ingår i komfirmationsgudstjänsten: Konfirmandkåpor, präst, församlingspedagog med flera, kyrka, präst, kyrkomusiker, vaktmästare.

Konfirmationsalternativ: Läs mer om våra konfirmationsalternativ här »

Förfrågan om dop

Vi har två vackra kyrkor i centrala Stockholm. Här kan ni enkelt fylla i vilken dag, tid och i vilken kyrka ni vill ha ert dop.

Förfrågan om bröllop

Vi har två vackra kyrkor i centrala Stockholm. Här kan ni enkelt fylla i vilken dag, tid och i vilken kyrka ni vill ha ert bröllop.

Begravning

Döden är en del av livet. Så är det, även om vi kanske ogärna tänker på det. Då kommer oftast bortgången av en närstående som en chock för oss. Därför är begravningen är en viktig ceremoni, där vi får möjligheten att hedra och ta farväl av den avlidne och gör den till en fin och minnesvärd stund.

Konfirmation

Konfirmation handlar om tro, hopp och kärlek. Precis som livet. Vad är viktigt i ditt liv? Vad är kärlek och vänskap, gott och ont? Vilket ansvar har vi för världen och varandra? Vad är en tro och vad kan den spela för roll? Läs mer »

Johannessalen

Under S:t Johannes kyrka finns tre otroligt vackra samlingsrum för privatpersoner, företag och föreningar att hyra. Bjud in till bröllopsmiddag, dop- och begravningskaffe, födelsedagsfest eller konferens i en unik miljö!

Stefanssalen

Det går bra att hyra Stefanssalen vid dopkaffe, vigselmottagning och begravningskaffe. Salen ligger på Frejgatan 31, i nära anslutning till Stefanskyrkan.