Bön för klimatet

Framtiden bor hos oss – inte långt där framme. Den finns redan i Stockholm. Och Gud möter oss framifrån.

Bön för klimatet

Gud, du som är alla goda gåvors givare. Vi ber om varma hjärtan och öppna sinnen så att vi tar emot livet som en gåva. I din kärlek vill vi vara och ge vidare av det vi får från dig. Led oss till rättvisa och fred.

För att världen ska leva.

Gud, du som är livets och kärlekens källa. Vi ber om upprättelse för din kränkta skapelse, om fred och rättvisa i din värld. Vi ber för alla med makt att påverka jordens framtid med sina beslut.

För att världen ska leva.

Gud, du som är och vill gemenskap. Vi ber om samling i arbetet för ett klimat i balans. Väck vår och andras vilja att ta ansvar. Förena alla människor av god vilja i ord och handling.

För att världen ska leva.
 
Gud, du som är kraften och vägen. Vi ber om uthållighet, mod och handlingskraft när målet känns avlägset. Bevara oss från uppgivenhet. Led oss på dina vägar till en hållbar värld.

För att världen ska leva.
 
Gud, tack för att ditt ljus lyser i mörkret och att mörkret inte har övervunnit det. Led oss till rättvisa och fred.
Amen.

Eva Brunne
BISKOP

Martin Modeus
BISKOP

En bön av tacksamhet

Vi hör alla ihop – mer än någonsin. Och vi kan göra skillnad

En bön kring Guds och vårt ansvar

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.