Annonsera i Kyrkan mitt i Stan

Nå en bred publik i Norrmalm

Kyrkan mitt i Stan är en terminstidning med fyra utgåvor/år. Tidningen delas ut
som samhällsinformation och når samtliga boende inom S:t Johannes församlingsområde. Tidningen finns även tillgänglig i våra kyrkor och församlingslokaler.

Annonspriser 2019

Helsida: 5 500 kr

210x242 mm (+ 3mm utf.)
I priset ingår även annonsering i våra digitala skyltar, 3 st samt i ett av våra stora
affischskåp under två veckor.

Halvsida: 3 900 kr

105x242 mm (+ 3mm utf.)
210x121 mm (+ 3mm utf.)

Kvartssida: 2 900 kr

210 x105 mm (+ 3mm utf.)

Deadline för bokning av annonsplats:

Höstmagasinet (1 september - 14 november): 7 juli
Vintermagasinet  15 november- 31 januari): 7 oktober

Deadline för lämning av annons:

Höstmagasinet: 12 juli 2019
Vintermagasinet: 14 oktober 2019

 

Annonsmaterial:

Högupplösta tryckoptimerad pdf mailas till jessica.mossberg@svenskakyrkan.se

Boka annonsplats nu!

Önskar annonsera i:

Format: