Barnkören Joy

För sångglada barn i första klass upp till årskurs 3. Ingen audition, alla är välkomna!

Under coronapandemin har barnkörsverksamheten ställt om och vi har bland annat spelat in och gjort en musikvideo av Lalehs Sand överallt. Detta kommer vi fortsätta med parallellt med våra körövningar samtidigt som vi succesivt börjar uppträda i mindre grupper under våra gudstjänster för små och stora.

I barnkören Joy flödar sångglädjen och vi sjunger sånger i olika musikstilar. I den här kören får du på ett lekfullt sätt upptäcka och utveckla din röst tillsammans med andra barn. Vi låter ofta kroppen vara med i rörelse och dans. Övningstillfällena inleds i församlingssalen i Stefanskyrkan (Herdens kapell) med lite umgänge med de andra barnen. Därefter börjar körsången inne i kyrkan.

Kören medverkar regelbundet normalt (ej under coronapanedmin) i Stefanskyrkans gudstjänster samt ger konserter och föreställningar tillsammans med barnkören Happy. S:t Johannes församling satsar mycket på musiken och körerna ackompanjeras alltid av en eller flera musiker. Under höstterminen jobbar vi inför en stor Luciakonsert i S:t Johannes kyrka. På vårterminen gör vi en musikalliknande föreställning med inslag av teater och dans. 

Att sjunga i kör är ett samspel mellan flera personer. Tillsammans skapar vi ett gemensamt sound med hjälp av varandras unika röster och kvalitéer.
Barnkören Joy leds av Jill Nordin och Martina Möllås, båda utbildade sång- och körpedagoger vid Malmö musikhögskola. Tillsammans planerar och utformar de verksamheten utifrån gruppen och den enskilde individens behov och möjligheter.  

detaljerna

Ålder: Skolår 1-3.
Tid: Måndagar kl 17.15-18.00 
Plats: Stefanskyrkan i Vanadislunden (Frejgatan 20B)
Körledare: Jill Nordin och Martina Möllås

Foto: Jessica Mossberg
Foto: Jessica Mossberg

Älskar du att sjunga?

Välkommen att sjunga med oss! Gör din intresseanmälan här:

För mer information kontakta

Martina Möllås

Martina Möllås

S:t Johannes församling

Musikpedagog, Körledare

Jill Nordin

Jill Nordin

S:t Johannes församling

Musiker och körledare