Körer i Stockholm, barnkör, vuxenkör
Foto: Ikon

Anmälan till kör

I församlingen finns det sex körer. Körerna medverkar i mässor och gudstjänster samt ger konserter vid ett flertal tillfällen per år. Det är kostnadsfritt att delta.

Här gör du din anmälan till höstens körövningar. 

Val av kör

Vårdnadshavare (gäller anmälan till barnkörerna)

Voices of Joy

Det här är en kör för alla kvinnor som älskar att sjunga. Stående inslag är sångteknik och stämmor men vi jobbar också med uttryck och gemensam körklang. Glädje och hög ambition står i centrum när vi sjunger och vi jobbar med flerstämmighet, sångteknik och sceniskt uttryck.

Barnkören Happy

En barnkör för dig som går i årskurs 4-7 och som älskar att sjunga och uttrycka dig genom sång och musik.

Barnkören Joy

Joy – en barnkör full av sångglädje för dig som går i årskurs 1-3!

Öppen barn- och sånggrupp

I denna grupp är barnen mellan 2-4 år. Vi sjunger och gör olika sånglekar tillsammans.