Vigseln - att satsa på kärleken

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans.

Vigsel

När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin satsning inför Gud, människor och sig själva. Där kan finnas blandade känslor och livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden och det behöver firas. Denna dag kan bli en av livets höjdpunkter.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften "inför Gud och i denna församlings närvaro", bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet.

Bär mig som ett si­gill vid ditt hjärta, som ett si­gill vid din arm.

Höga visan

Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Så går det till att vigas i kyrkan

Om ni vill gifta er i kyrkan ska ni anmäla det till pastorsexpeditionen som ansvarar för bokningar av präst och kyrka. Det vanliga är sedan att paret före vigseln träffar vigselprästen för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten.

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att anpassa den efter sina önskemål. Ofta kan man påverka både valet av musik, böner och textläsning. Brudparet kan också fritt få formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande innehåller avsikten att "älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt".

Att vigas i kyrkan kostar inget om man tillhör Svenska kyrkan.