Vänförsamlingen i Vitryssland

Vi hjälper människor i Vitryssland.

Vår vänförsamling i Vitryssland

Vitryssland är ett ganska bortglömt land här i Sverige. Ett land som har en levnadsstandard som är låg jämfört med Sveriges. Ett land där president Lukasjenky har kallats "Europas sista diktator". Ett land som Johannebergs församling vill försöka stödja genom förbön, socialt utbyte och ekonomisk hjälp.

Konkret sker detta genom samarbete med församlingen i den lilla byn Schvaby med ca 1500 invånare. Människorna där lider av fattigdom, och alkoholism är ett utbrett problem. Vi vill hjälpa våra medmänniskor där till framtidstro och kraft att förändra sin egen situation.

FÖRSAMLINGSHUSET

Sommaren 2008 invigdes det nybyggda församlingshuset. Församlingshusets roll är att stå öppet för dem som på olika sätt behöver hjälp. Det kan handla om att få något att äta, eller att kunna få tak över huvudet och att bo en tid. En av församlingsborna skriver:
"Nu finns möjlighet att samlas till gemensam lunch efter söndagens gudstjänst. Släktingar kan ordna en minnesmåltid efter begravning. Kyrkokören kan repetera i en riktig miljö. Eleverna från söndagsskolan behöver inte längre vara i sitt klassrum utan istället träffas i "svenskhuset". Här kan man samlas för att diskutera människors olika behov, särskilt de gamla och ensammas."

Hjälp oss att hjälpa

Sätt in din gåva på plusgiro 116204-9, märk insättningen "Schvaby 8315"