Förskolan Trädet

Förskolan Trädet är en mycket populär heldagsomsorg med kristen profil.

Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-5 år, som får vistas både i våra rymliga lokaler och på vår uteplats. Här arbetar tre förskollärare och en barnskötare.

Vi arbetar med olika teman utifrån barnens egna intressen och behov. Det är viktigt att ta tillvara den nyfikenhet som de har för att lära med alla sinnen. Vi sjunger mycket på våra samlingar och ibland får vi besök av församlingens musikpedagog som lär oss nya roliga låtar.

Vi går ofta ut i naturen men gör också utflykter till bland annat teatrar, bibliotek och museer. Ungefär två gånger per månad berättar till exempel en av församlingens präster bibelberättelser för de äldre barnen.
Några gånger varje termin är det Små och stora-gudstjänst i Johannebergskyrkan där barnen bjuds in att tillsammans med kyrkans barnkörer vara med och sjunga.

Ladda ner ansökningsblankett här!

Förskolan har en egen kö dit man är välkommen att anmäla sitt barn från det att det är nyfött.

Vår verksamhet grundar sig på den kristna trons värderingar om alla människors lika värde samt på läroplanen för förskolan, skollagen och barnkonventionen.

SÅ HÄR KAN EN DAG SE UT

Förskolan öppnar

7.30 Frukost med till exempel gröt, yoghurt och smörgås.

8.30 Onsdag och torsdag förmiddag delas barnen in i två lärgrupper. Då arbetar vi med med tema utifrån barnens intressen och mognad.

8.45 Samling. Till exempel storsamling, sångsamling, rytmik. Onsdag och torsdag är det samling i respektive lärgrupp.

Under förmiddagen är det sedan aktiviteter och lek och utevistelse.

Ca 11.15 Lunch. Därefter sovvila eller läsvila.

13.00 Innelek och/eller utevistelse.

14.30 Mellanmål.

15.00 Fri lek/utevistelse tills förskolan stänger

16.30 Förskolan stänger

PERSONAL

Förskollärare

Susanne Hagstedt
Pia Angebrand

Barnskötare

Marianne Janebratt
Kristofer Mörlid

Rektor

Annika Belfrage