Förskolan Trädet

Förskolan Trädet i Johanneberg, som drivs av Svenska kyrkan, är en mycket populär heldagsomsorg med kristen profil.

Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-5 år, som har tillgång till både rymliga lokaler och uteplats. Här arbetar tre förskollärare och en barnskötare.

Vi arbetar med olika teman utifrån barnens egna intressen och behov. Det är viktigt att ta tillvara den nyfikenhet som de har för att lära med alla sinnen. Vi sjunger mycket på våra samlingar och ibland får vi besök av församlingens musikpedagog som lär oss nya roliga låtar.

Vi går ofta ut i naturen men gör också utflykter till bland annat teatrar, bibliotek och muséer. Ett par gånger per månad berättar en av församlingens präster bibelberättelser för de äldre barnen. Några gånger per termin är det Små och stora-gudstjänst i Johannebergskyrkan där barnen bjuds in att tillsammans med kyrkans barnkör vara med och sjunga.

Förskolan har en egen kö och du är välkommen att anmäla ditt barn så snart det är fött. Se nedan.

Vår verksamhet grundar sig på den kristna trons värderingar om alla människors lika värde samt på läroplanen för förskolan, skollagen och barnkonventionen.

Anmäl ditt barn

Klicka här!

SÅ KAN EN DAG SE UT

Förskolan öppnar

7.30 Frukost med till exempel gröt, yoghurt och smörgås.

8.45 Onsdag och torsdag förmiddag delas barnen in i tre lärgrupper. Då arbetar vi med tema utifrån barnens intressen och mognad.

8.45 Samling. Till exempel storsamling, sångsamling, rytmik. Onsdag och torsdag är det samling i respektive lärgrupp.

Under förmiddagen är det sedan aktiviteter och lek och utevistelse.

Ca 11.30 Lunch. Därefter sovvila eller läsvila.

13.00 Innelek och/eller utevistelse.

14.30 Mellanmål.

15.00 Fri lek/utevistelse tills förskolan stänger

16.30 Förskolan stänger

PERSONAL

Förskollärare
Susanne Hagstedt
Pia Angebrand

Barnskötare
Marianne Janebratt
Kristofer Mörlid

Rektor
Annika Belfrage