Barnrytmik

Kom och var med! Musik rörelse, fika och lek. Det finns rytmikgrupper från ca 0-5 år för barn med vuxen.

Tillfällig paus: Barnrytmiken i Johannebergskyrkan

Musik och rörelse, lek och fika. Måndagar och torsdagar, ingen anmälan. Läs mer om tider med mera.

Rytmik är en fantastisk helhetspedagogik som integrerar kroppen med den musikaliska inlärningen. Vi sjunger, dansar, gör ramsor, rör oss till musik och spelar instrument. Rytmikpedagogiken utvecklar både sinne, kropp och intellekt.
Vi erbjuder öppna rytmikgrupper, anpassade för olika åldrar. Man behöver inte anmäla sig i förväg och det enda som kostar är fikat.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Lukasevangeliet 18:16

Välkommen in i Svenska kyrkan!

Tusentals människor går in i kyrkan varje år. Vilken är din anledning till att bli medlem?

kontakt rytmikansvarig