Färskt råd för församlingen

Nyhet Publicerad

Nu har Johannebergs församling fått sitt första församlingsråd.

Johannebergs församling, som funnits sedan 1929, har inte längre ett eget kyrkoråd. Men församlingen lever vidare, nu med ett församlingsråd som samlades för första gången den 14 december. Bed för församlingen och det nya församlingsrådet!

Det första församlingsrådet:
Övre raden: Per-Olof Olsson, Oscar Fernholm, Gunnar Persson, Jonas Olsson, Lennart Söderberg, Andreas Lindhé, Gustav Bäckström, Mattias Sundkvist
Nedre raden: Ellen Klasson, Malin Bäckström, Maria Backlund, Anna Hultin, Elisabet Josefsson, Ulla Forshamn

Ingår i församlingsrådet gör också Anders Henoch och domprost Karin Burstrand, eller den hon utser i sitt ställe.

Malin Bäckström är för närvarande sammankallande i församlingsrådet, men kyrkofullmäktige i det nya Domkyrkopastoratet kommer att utse en ordförande för rådet.