Miljöarbete

Vi jobbar aktivt med miljöfrågor och är diplomerade enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringsprogram.

Miljögruppen

I församlingen finns en miljögrupp bestående av representanter från personal och kyrkoråd. Denna har ansvar för att ett fortgående miljöarbete sker i församlingen.

Miljöpolicy

Enligt Församlingsinstruktionen vill vi:

- att miljö- och rättvisehänsyn skall prägla vårt sätt att tänka, handla, tala och undervisa i församlingen.

- att skapelsen och människans ansvar ska vara ämne för förbön i församlingens gudstjänster.

- bedriva ett systematiskt miljöarbete, i enlighet med Svenska kyrkans miljödiplomeringsprogram.

Ett systematiskt miljöarbete

Vi jobbar enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringsprogram. Den 14 mars 2010 mottog vi diplom för att ha uppnått kraven för fas 1. Vi jobbar nu vidare för att uppnå kraven för fas 2 inom diplomeringsprogrammet.

Klicka här för att ladda hem och läsa vår diplomeringsrapport för fas 1