Lovdans- och dramateam

Torsdagkvällar, ojämna veckor, i Johannebergskyrkan. Dans till lovsång. Kom och ära Gud med din kropp!

Lovdansteamet övar torsdagkvällar, ojämna veckor, i eller utanför Johannesbergskyrkans församlingshem, Walleriusgatan 1, kl 18.15-20.15.

Vi lär oss danser som förstärker lovsånger. Några gånger per termin tjänar vi i gudstjänster. Välkommen att prova på och känna dig för. Du behöver inte ha dansat innan.
Ansvarig är Patrik Pettersson:

Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen.

Lukasevangeliet 6:23

Telefon: 0709-39 77 74 
E-post: blottendag@gmail.com