Lovdans- och dramateam

Torsdagskvällar, ojämna veckor, i Buråskyrkan. Dans till lovsång. Kom och ära Gud med din kropp!

Lovdansteamet övar torsdagskvällar, ojämna veckor, i Buråskyrkan, Burås Kyrkbacke, kl 18.15-20.15.

Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen.

Lukasevangeliet 6:23

Vi lär oss danser som förstärker lovsånger. Några gånger per termin tjänar vi i gudstjänster.
Välkommen att prova på och känna dig för. Du behöver inte ha dansat innan.

Ansvarig är Patrik Pettersson:
Telefon: 0709-39 77 74 
E-post: blottendag@gmail.com