Församlingsrådet

Detta är församlingsrådet som styr Johannebergs församling.

Mandatperioden 2018-2021

Ordinarie

Domprost Stefan Hiller, eller den han utser i sitt ställe

Malin Bäckström 

Gunnar Persson 

Lennart Söderberg

Anna Hultin

Per-Olof Olsson 

Elisabet Josefsson

Oscar Fernholm

Ulla Forshamn

Ersättare

Andreas Lindhé 

Jonas Olsson

Gustav Bäckström 

Ellen Klasson 

Anders Henoch

Maria Backlund

Mandatperioden 2022-2025

Malin Bäckström ordförande

Elisabet Josefsson
Per-Olof Olsson
Gunnar Persson
Lennart Söderberg

Maria Backlund, ersättare
Anders Henoch, ersättare
Anna Hultin, ersättare
Margareta Hiltegren, ersättare
Louise Edkvist Lenderfors, ersättare
Leila Bonnier, ersättare

Det går att få tillgång till församlingsrådets protokoll. Kontakta: