Församlingsrådet

Detta är församlingsrådet som styr Johannebergs församling.

Bakre rad fr vänster: Anna Hultin, Leila Bonnier, Malin Bäckström, Margareta Hyltegren, Gunnar Persson, Mattias Sundkvist församlingsherde.
Främre rad: Per-Olof Olsson, Lennart Söderberg, Maria Backlund, Louise Edqvist Lendefors, Elisabet Josefsson, ordförande, Anders Henoch.

Mandatperioden 2022-2025

Elisabet Josefsson ordförande

Malin Bäckström, vice ordförande
Per-Olof Olsson
Gunnar Persson
Lennart Söderberg
Maria Backlund
Anders Henoch

Anna Hultin, ersättare
Margareta Hyltegren, ersättare
Louise Edkvist Lendefors, ersättare
Leila Bonnier, ersättare