Foto: Jonatan Sverker

Hemgrupper

En hemgrupp har ofta en handfull deltagare och träffas regelbundet hemma hos varandra.

Hemgruppen fungerar som ett forum där just dina frågor får komma fram på ett personligare sätt. En avslappnad grupp där tillfälle ges till att utveckla sin Gudsrelation och upptäcka sina gåvor.
Varje grupp är unik, men gemensam bön, samtal, bibelläsning och fika är vanliga inslag.

En hemgrupp är...

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteusevangeliet 18:20

En plats där man får prata om just det som är på ens hjärta
En plats där man kan våga pröva nya saker
En plats att andas ut på
En plats att lära känna människor på djupet
En plats att lära sig mer om Gud genom att studera Bibeln och andra böcker
En plats att lära sig mer om Gud genom konkret handling
En plats där man får växa i tron i sin egen fart
En plats där man kan dela allt, både glädje och bekymmer
En plats där man får be med och för varandra
En plats för glädje och gemenskap
En plats där man får tillbe Gud tillsammans

Det finns ett flertal hemgrupper med olika inriktningar och konstellationer i vår församling. Hör av dig om du vill gå med i en!

Foto: Jonatan Sverker

En gemenskap som bär

Svåra sjukdomar, problem på jobbet och lidandet i världen. Men också glädje och skratt.
När en av församlingens bönegrupper samlas ryms allt i samtalen och bönen.

Foto: Jonatan Sverker


Tekannan står framdukad hemma hos Malin Bäckström, liksom bröd och en skål med jordgubbar. Det är knappt som hon, Catharina Winge Westholm, Marie Lundin och Marie Hansson hunnit sätta sig förrän samtalet är igång, en av dem berättar om en svår upplevelse på jobbet och de andra lyssnar och stöttar.
I Buråskyrkan finns flera bönegrupper, där man samlas i hemmen för att samtala och be. Just denna grupp har funnits i 15 år och består av åtta kvinnor.
— Vi hade varit med i bönegrupper tidigare, som upplösts. Vi kände ett tomrum och startade denna tillsammans, säger Malin Bäckström.
Sedan dess har de träffats varannan eller var tredje vecka. Med tiden har det blivit en plats där de kan dela allt i livet med varandra.
— Vi har varit med om svåra saker, som sjukdomar och svårigheter på jobbet, säger Malin Bäckström.
Förtroligheten är något som växt fram.
— Jag tror det krävdes att någon vågade öppna sig och berätta om något svårt. När man gjorde det och insåg att förtroenden inte spreds vidare, så blev det tryggt att dela med varandra, säger Catharina Winge Westholm.
Malin Bäckström upplever att bönegruppen går djupare än en vanlig vänskap.
— Det känns som att man släpper garden här ännu mer, säger hon.
Men samtalen är bara en del av kvällarna, här finns också en tro på att något större omsluter dem. Bönen är själva grunden.
— Vi skrattar och gråter tillsammans, men sedan finns den andliga dimension. Gud finns där inte vi räcker till, säger Marie Lundin.
De ber inte enbart för varandra, utan även för församlingen, för Göteborg och för människor över hela världen som kämpar. Bönen är inte heller begränsad till när de ses. I vissa perioder, som när en medlem i gruppen varit svårt sjuk, har de organiserat bönedygn.
— Det vi kämpat med har gjort oss så extremt sammansvetsade, säger Catharina Winge Westholm.
Vid många tillfällen upplever de att de fått tydliga svar på bönerna.
— Det är en styrka att känna sig så buren, säger Marie Lundin.

Är du intresserad av hemgrupp?

Mejla oss gärna!
Buråskyrkan:
Olle Gustafsson.
Elsa-Maria Gustafsson 

Johannebergskyrkan: mats.enander@svenskakyrkan.se