Foto: Jonatan Sverker

Hemgrupp - plats att prata och andas ut

En hemgrupp har ofta en handfull deltagare och träffas regelbundet hemma hos varandra.

Hemgruppen fungerar som ett forum där just dina frågor får komma fram på ett personligare sätt. En avslappnad grupp där tillfälle ges till att utveckla sin Gudsrelation och upptäcka sina gåvor.
Det finns flera hemgrupper med olika inriktning och konstellationer i vår församling. Varje grupp är unik, men gemensam bön, samtal, bibelläsning och fika är vanliga inslag. 

Är du intresserad?

Mejla oss gärna!

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteusevangeliet 18:20

Buråskyrkan:
Olle Gustafsson
olle.gustafsson@protonmail.com
Elsa-Maria Gustafsson
dessitessla@gmail.com

 

En hemgrupp är...

En plats där man får prata om just det som är på ens hjärta
En plats där man kan våga pröva nya saker
En plats att andas ut på
En plats att lära känna människor på djupet
En plats att lära sig mer om Gud genom att studera Bibeln och andra böcker
En plats att lära sig mer om Gud genom konkret handling
En plats där man får växa i tron i sin egen fart
En plats där man kan dela allt, både glädje och bekymmer
En plats där man får be med och för varandra
En plats för glädje och gemenskap
En plats där man får tillbe Gud tillsammans

 

En gemenskap som bär

Svåra sjukdomar, problem på jobbet och lidandet i världen. Men också glädje och skratt. När en av församlingens bönegrupper samlas ryms allt i samtalen och bönen.