Församlingsbladet &

Här kan du ladda ner församlingsbladet.

Vårt församlingsblads namn består av ett inkluderande tecken, därför att vi vill finnas till för alla!

Församlingsbladet är en periodisk tidskrift som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen delas ut gratis till alla hushåll inom församlingens geografiska gränser.

Bor du utanför det området eller av någon annan anledning inte fått tidningen kan du ladda ner den här nedan!