Församlingsbladet "&" - senaste numret

Här kan du klicka och läsa församlingsbladet.

Det inkluderande &-tecknet, som är namnet på denna tidning, uttrycker att Johannebergs församling vill verka för sammanhang och gemenskap. Mellan människor, och mellan människa och Gud. 

Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Den räknas som samhällsinformation och delas ut gratis till alla hushåll inom församlingens geografiska gränser.

Bor du utanför det området eller av någon annan anledning inte fått tidningen kan du läsa den här!

Församlingsblad nr 1, 2023
Församlingsblad nr. 4, 2022