Foto: Emilia Dalén

Dopet - en väg in i gemenskap

Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Jesus, där Gud genom sitt ord och genom vattnet ger människan del av det himmelska livet.

Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dopet behöver aldrig göras om utan gäller hela livet. Alla som inte är döpta är välkomna oavsett ålder.

Du som är nybliven förälder kan låta döpa ditt barn och inbjuds då till samtal om dopets innebörd och de praktiska förberedelserna inför dopgudstjänsten.

De ungdomar som inte döptes som små och som deltar i konfirmandarbetet döps före själva konfirmationen.

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn.

Första Johannesbrevet 3:1

Svenska kyrkan erbjuder också vuxna som ännu inte är döpta undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse till dopet. 

Dop sker antingen i en särskild dopgudtjänst eller i samband med någon av de ordinarie gudstjänsterna. 

Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning blir den döpte medlem i Svenska kyrkan.

Välkommen till dopet!

Doptider

Dop genomförs vanligen lördagar i Buråskyrkan eller i Johannebergskyrkan. Det finns också möjlighet till dop under söndagen.

Bokning

Kontakta församlingarnas gemensamma bokningscentral.

Tel: 031-731 66 00

E-post: gbg.bokning.centrum@svenskakyrkan.se

mer information

Här kan du ladda ner församlingens dopfolder.

Fråga våra präster om dopet

    Barnrytmik

    Församlingen erbjuder uppskattade rytmikgrupper för dig och ditt barn.