Buråskyrkans vänner/EFS

I Buråskyrkan finns en ideell förening som arbetar för att stötta kyrkans verksamhet. Välkommen att bli medlem!

Varför ska du gå med i Buråskyrkans Vänner /EFS?
- Vi vill som levande stenar delta aktivt i att bygga församlingen i Burås - genom bön, genom delaktighet, genom finansiellt stöd.
- Vi vill dra nytta av EFS organisations kunskap och resurser: material för söndagsskola, scouting via SALT, program och utbyte kring församlingsbyggande, samarbete i relationen med kyrkan i Etiopien.
- Vi vill ta ansvar i Svenska kyrkan inför kommande utmaningar. Vi kan på EFS-samlingar i distriktet och på nationell nivå få kontakt med andra kristna som också vill göra det, och som delar en passion för mission och evangelisation.

Om du vill bli medlem i föreningen gör du så här:

1. Betala medlemsavgiften 200 kronor via Swish till 123 447 4995 eller via bankgiro 5322-5686. Du kan också bli stödmedlem och då skänka en valfri summa varje månad till föreningen.

Du kan ge månadsvis till föreningens bankkonto, om du väljer det alternativet i din bank.

Buråskyrkans vänners bankkonto:

Swedbank
Clearingnummer 8105-9
Kontonummer 913 466 512-5

2. Maila dina personuppgifter till föreningens e-postadress (bkvefs@gmail.com)
- Namn
- Adress
- Mailadress
- Telefonnummer

Ordförande Andreas Westholm kan kontaktas via andreas.westholm@gmail.com.