Bibelstudier

Upptäck mer av världens viktigaste bok tillsammans med andra.

Bibelsamtal 65+ i Burås

Fördjupande bibelsamtal. Torsdagar kl 13.30 i Buråskyrkan.

Gud och lammet - bibelstudium

Kom och fördjupa dig i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, dess betydelse för den första kyrkan och för oss idag. Samtalsledare Niclas Bergenheim. Onsdag kl 19, jämna veckor, efter mässan i Johannebergskyrkan.