Begravning - att ta farväl

Finns det en fortsättning efter döden? Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp den frågan.

Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor till exempel i bön eller genom att tända ljus. De seder och bruk som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.

Johannesevangeliet 11:25

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Genom församlingar och samfälligheter sköts begravningsväsendet på statens uppdrag. Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för till exempel muslimer och judar.

Har du en anhörig som avlidit eller har frågor runt livet och döden?
Du är välkommen att kontakta prästerna eller diakonerna för samtal.