Volontär i kyrkan

Välkommen att hjälpa till som volontär/frivilligmedarbetare i våra församlingar!

Vill du arbeta som volontär i kyrkan? Du behövs! Välkommen att kontakta kyrkoherde Matts Sandström så slussar han dig vidare till rätt kontakt.

I KYRKAN ÄR DET många som hjälps åt och bygger församlingsarbete – anställda, frivilliga/volontärer och förtroendevalda. Alla är viktiga och det är tillsammans vi som gör kyrkan levande och känd!

Matts Sandström

Matts Sandström

Svenska kyrkan i Järna och Vårdinge

Kyrkoherde