Vi söker gravrättsinnehavare!

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi söker gravrättsinnehavare!

​Gröna små skyltar sitter nu vid ett flertal gravar på Överjärna kyrkogård. Anledningen är att kyrkogårdsförvaltningen söker efter gravrättsinnehavare till dessa gravar. Är du gravrättsinnehavare, anhörig eller känner någon som är anhörig till dessa gravar, vänligen kontakta oss. Anledningen är att vi uppdaterar gravboken och behöver information om den som är gravsatt på gravplatsen. ​Får vi inte kontakt med någon anhörig under de två år som den gröna skylten är utplacerad riskerar gravplatsen att återtas till kyrkogårdsförvaltningen och gravstenen kan tas bort.

Hälsning från kyrkogårdsförvaltningen

08-551 782 14
jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se