Välkommen Laila – vår nya diakon!

Nyhet Publicerad Ändrad

Från den 1 februari är Laila Larsson diakon i Järna-Vårdinge pastorat.

Välkommen Laila – vår nya diakon!

Pastoratet har återigen en diakon! Laila Larsson är anställd som vår diakon i projekt från 1 februari till 30 juni 2021 med trolig förlängning till 2022. Laila har under 2020 vikarierat som ansvarig för ungdoms- och konfirmandarbetet i stället för Annelie Wagnefors. Annelie är tillbaka 1 februari 2021 då Laila tillträder sin tjänst som diakon. Varmt välkommen som diakon hos oss Laila!