Ladda ned skriften "Om begravning"

Nyhet Publicerad

Informationsbroschyr om begravning. Finns på åtta olika språk.

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Den vänder sig till alla intresserade, oavsett tro.

Under 2020 har den reviderats och utkommit i ny upplaga och på ännu flera språk. 

Ett avsnitt inuti dokumentet har rubriken Mina önskemål. Där kan man skriva ner hur man vill ha det med sin egen begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. 

Du kan ladda ned broschyren här!