Kyrkobladet kommer att finnas som taltidning

Nyhet Publicerad Ändrad

Förfrågan har kommit om att läsa in Kyrkobladet som taltidning. Detta har nu gjorts, och filen är under bearbetning. Efter helgerna kommer den att finnas tillgänglig på vår webb. Har du frågor om detta, vill du prenumerera på ljudfilen eller har andra synpunkter, vänligen mejla: linnea.malmborg@svenskakyrkan.se eller ring 08-551 782 01.