Meny

Medlemskap i Svenska kyrkan

Över 6 miljoner är med i Svenska kyrkan. Detta gör att vi kan hjälpa utsatta människor i Sverige och resten av världen. Välkommen att bli medlem du också!

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det. Det är tack vare våra medlemar som vi kan erbjuda kostnadsfri verksamhet som körer, öppen förskola, gudstjänster, hembesök med mera.

Som medlem i Svenska kyrkan

  • Kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
  • Bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst
  • Är du med och stöttar samhällets mest utsatta barn och vuxna, både i Sverige och utomlands
  • Bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och att kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer

Verksamhet för alla

Varje år finns många av kyrkans över 6 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Medlem genom dopet

Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är det alltså inte längre.

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt. Kontaktuppgifter till vår expedition finns längre ner på sidan.

Bli medlem

Det går också att anmäla att man önskar bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Ring församlingsexpeditionen på telefon: 08-551 747 20, för att få en inträdesblankett. Du kan även ansöka direkt här. 

Utträde ur Svenska kyrkan

Du avslutar ditt medlemskap genom en skriftlig begäran till din lokala församling. Det kostar ingenting. Blankett för utträde laddas ner på denna sida. När du har begärt utträde ur Svenska kyrkan får du en skriftlig bekräftelse från din församling.

Du är välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även alltid varmt välkommen tillbaka som medlem.

Detta gäller om du inte är medlem

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad. Det är fortfarande möjligt att, mot en avgift, hyra lokal i ett församlingshem för att ha en borgerlig begravning.

Begravningsavgiften är obligatorisk

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Alla betalar den, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej.

Denna avgift täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.

Kyrkoavgiften

Du som är medlem den första november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inkommen till din församling senast den 31 oktober. Läs mer om kyrkoavgiften på Skatteverkets webbsida.