Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och utses av kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. Kyrkorådet har till uppgift att tillsammans med kyrkoherden styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Kyrkorådet

Mandatperiod 2022-2025

Ordförande och vice ordförande

Lasse Wiklund, ordförande, 070-674 22 32, lasse.wiklund@svenskakyrkan.se.

Susanne Ingrid Bergström, vice ordförande, 076-648 27 26.

Kyrkoherde

Matts Sandström

Ledamöter

Ture Björn Åke Eriksson
Ulla-Karin Halldin
Gösta Hoffman
Karl Gunnar Karlsson
Karl Lars Gösta Lundgren
Pia Sjöstrand
Karl-Gunnar Viktorsson

Ersättare

Britt-Marie Jansson Arringe
Arne Karlsson
Margreth Nilsson
Mats Östling