Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige bestämmer inriktning för den verksamhet som finns nära dig. T ex budget och vilken verksamhet som ska finnas. Den väljs var fjärde år.

Datum för sammanträdesdagar 2022

24 mars kl 18.30 i församlingshemmet, Kyrkvägen 10, Järna

2 juni kl 18.30  i församlingshemmet, Kyrkvägen 10, Järna

27 oktober kl 18.30  i församlingshemmet, Kyrkvägen 10, Järna

Förtroendevalda 2022-01-01 till 2025-12-31


Ordförande
Gösta Hoffman, 070-874 92 35
Vice ordförande
Susanne Bergström, 0766-48 27 26

Utsedda ledamöter och ersättare

Socialdemokraterna

Ledamöter
Susanne Bergström
Gunnar Karlsson
Pia Sjöstrand
Björn Eriksson
Britt-Marie Jansson Arringe
Per-Eric Nygren
Anne Lindahl
Wolfgang Panteleit
Annika Berg
Roland Larsson
Gunvor Hansson
Thorvald Arvidsson

Ersättare
Ann-Britt Johansson 
Mats Östling 
Elvy Eriksson 
Thomas Witting 
Maria Svärd 
Ville Mikkola


Kyrklig Samling i Järna-Vårdinge pastorat

Ledamöter
Lasse Wiklund
Karl-Gunnar Viktorsson
Birgit Jahnson
Astrid Svensson
Gösta Hoffman
Hans Göthlin
Karin Halldin
Margareta Aschan
Tina Karlsson
Karin Viktorsson
Margreth Nilsson
Agneta Andersson
Viveca Rabenius

Ersättare 
Yvonne Jansson 
Magdalena Bryneson 
Gunilla Thunstam 
Inga Jansson 
Torbjörn Svensson 
Bertil Danfors 
Helmut Just